[VIDEO] Hà Nội tăng tốc phát triển công nghiệp hỗ trợ

Theo Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hà Nội năm 2020, Thành phố đặt mục tiêu đến hết năm 2020 có khoảng 900 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn, tập trung vào 3 lĩnh vực chủ chốt là sản xuất linh kiện phụ tùng; công nghiệp hỗ trợ phục vụ các ngành công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ cho ngành dệt may, da giày.
Thy Thảo, Nguyên Hà