[VIDEO] Than Nam Mẫu 20 năm xây dựng và phát triển

Chặng đường 20 năm qua, Than Nam Mẫu đã nỗ lực đạt được những con số rất ấn tượng, thể hiện sự phát triển vượt bậc của doanh nghiệp, doanh thu từ chỗ chỉ chỗ chỉ đạt 2 con số nay đã tăng lên 4 con số.
PV

Video khác