Việt Nam là nguồn cung hạt tiêu ngoại khối lớn nhất cho EU

Là nguồn cung hạt tiêu ngoại khối lớn nhất cho EU, thị phần hạt tiêu của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của EU từ thế giới tăng từ 23,88% năm 2022 lên 25,58% năm 2023.

Theo số liệu từ Eurostat, năm 2023, EU nhập khẩu hạt tiêu từ thế giới đạt 81,79 nghìn tấn, trị giá 408,95 triệu EUR (tương đương 443,34 triệu USD), giảm 15,7% về lượng và giảm 20,2% về trị giá so với năm 2022.

hạt tiêu

Năm 2023, giá nhập khẩu bình quân hạt tiêu của EU từ thế giới đạt mức 5.000 USD/tấn, giảm 5,3% so với năm 2022. Trong đó, giá nhập khẩu bình quân hạt tiêu của EU giảm từ các thị trường Việt Nam, Brazil, Hà Lan, Tây Ban Nha… Ngược lại, giá nhập khẩu bình quân hạt tiêu của EU từ Ấn Độ, Indonesia, Pháp, Bỉ … tăng.

Về cơ cấu nguồn cung, năm 2023, EU nhập khẩu hạt tiêu từ nguồn cung ngoại khối đạt 50,26 nghìn tấn, trị giá 217,36 triệu EUR (tương đương 235,64 triệu USD), giảm 20,4% về lượng và giảm 30,4% về trị giá so với năm 2022. Trong đó, nguồn cung hạt tiêu ngoại khối chủ yếu cho EU gồm: Việt Nam, Brazil, Ấn Độ, Indonesia, Sri Lanka.

Năm 2023, Việt Nam là nguồn cung hạt tiêu ngoại khối lớn nhất cho EU, lượng đạt 31,45 nghìn tấn, trị giá 126,53 triệu EUR (tương đương 137,17 triệu USD), giảm 11,2% về lượng và giảm 27,4% về trị giá so với năm 2022. Dù vậy, thị phần hạt tiêu của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của EU từ thế giới vẫn tăng từ 23,88% năm 2022 lên 25,58% năm 2023.

hạt tiêu EU

Năm 2023, EU nhập khẩu hạt tiêu từ Brazil đạt 9,29 nghìn tấn, trị giá 32,99 triệu EUR (tương đương 35,76 triệu USD), giảm 39,2% về lượng và giảm 45,8% về trị giá so với năm 2022. Thị phần hạt tiêu của Brazil trong tổng lượng nhập khẩu của EU từ thế giới giảm từ 10,31% trong năm 2022 xuống 7,56% trong năm 2023.

Đối với thị trường nội khối, năm 2023, EU nhập khẩu hạt tiêu từ các thị trường nội khối đạt 31,53 nghìn tấn, trị giá xấp xỉ 191,59 triệu EUR (tương đương 207,7 triệu USD), giảm 6,8% về lượng và giảm 4,3% về trị giá so với năm 2022. Trong đó, EU nhập khẩu hạt tiêu chủ yếu từ các thị trường như: Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Bỉ…

thị trường hạt tiêu EU

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 3/2024 đạt xấp xỉ 25,92 nghìn tấn, trị giá 111,58 triệu USD, tăng 92,7% về lượng và tăng 104,8% về trị giá so với tháng 2/2024, so với tháng 3/2023 giảm 27,5% về lượng, nhưng tăng 4,8% về trị giá.

Tháng 3/2024, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam đạt mức 4.305 USD/tấn, tăng 6,3% so với tháng 2/2024 và tăng mạnh 44,5% so với tháng 3/2023. Giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam 3 tháng đầu năm 2024 đạt mức 4.153 USD/tấn, tăng 35,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính chung 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 56,78 nghìn tấn, trị giá 235,82 triệu USD, giảm 25,4% về lượng, nhưng tăng 1,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Xuất khẩu hạt tiêu sang nhiều thị trường truyền thống và tiềm năng tăng mạnh, như: Hoa Kỳ, Ấn Độ, Đức, Hà Lan, Hàn Quốc, Pakistan… Ngược lại, xuất khẩu hạt tiêu tới các thị trường: Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, Thái Lan, Ai Cập… giảm.

Việt Hằng