Xuất siêu gần 20 tỷ USD đến hết ngày 15/9

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/9/2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đạt 464,08 tỷ USD, giảm 11,9% so với cùng kỳ năm 2022, cán cân thương mại xuất siêu gần 20 tỷ USD.
15 ngày đầu tháng 9, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 28,07 tỷ USD, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 222 triệu USD
15 ngày đầu tháng 9, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 222 triệu USD

Xuất nhập khẩu 464 tỷ USD từ đầu năm 2023

Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong ngày 1-15/9/2023 đạt 28,07 tỷ USD, giảm 15,4% (tương ứng giảm 5,13 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 8/2023.  

Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 9/2023 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/9/2023 đạt 464,08 tỷ USD, giảm 11,9%, tương ứng giảm 62,82 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 320,01 tỷ USD, giảm 12,3% (tương ứng giảm 45,03 tỷ USD).

15 ngày đầu tháng 9, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 222 triệu USD. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/9/2023, Việt Nam xuất siêu gần 20 tỷ USD.

Xuất khẩu các nhóm hàng chủ lực sụt giảm

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 15 ngày đầu tháng 9 năm 2023 đạt 14,29 tỷ USD, giảm 21,6% (tương ứng giảm 3,94 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 2 tháng 8/2023.

Kim ngạch xuất khẩu 15 ngày đầu tháng 9 giảm so với nửa cuối tháng 8/2023 ở một số nhóm hàng sau: hàng dệt may giảm 696 triệu USD, tương ứng giảm 36,7%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 365 triệu USD, tương ứng giảm 12,6%; giày dép các loại giảm 302 triệu USD, tương ứng giảm 33,9%; sắt thép các loại giảm 293 triệu USD, tương ứng giảm 61,7%...

Như vậy, tính đến hết 15/9/2023, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 242,04 tỷ USD, giảm 8,8% tương ứng giảm 23,44 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, một số nhóm hàng giảm như: điện thoại các loại & linh kiện giảm 6,06 tỷ USD, tương ứng giảm 14,3%; hàng dệt may giảm 3,8 tỷ USD, tương ứng giảm 13,8%; giày dép các loại giảm 3,18 tỷ USD, tương ứng giảm 18,6%;  máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng giảm 2,95 tỷ USD, tương ứng giảm 9,3%; gỗ & sản phẩm gỗ giảm 2,66 tỷ USD, tương ứng giảm 22,8%;... so với cùng kỳ năm 2022.

Kim ngạch xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ 01/01/2023 đến 15/9/2023 và cùng kỳ năm 2022 (Nguồn: TCHQ)
Kim ngạch xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ 01/01/2023 đến 15/9/2023 và cùng kỳ năm 2022 (Nguồn: TCHQ)

Xem thêm: "Xuất khẩu gạo năm nay có thể đạt trên 7,5 triệu tấn" trên Tạp chí công Thương tại đây.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 15 ngày đầu tháng 9 đạt 10,59 tỷ USD, giảm 18,7% tương ứng giảm 2,44 tỷ USD so với nửa cuối tháng 8. Tính đến hết ngày 15/9/2023, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp này đạt 176,99 tỷ USD, giảm 9,3%, tương ứng giảm 18,13 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Nhập khẩu 13,78 tỷ USD trong 15 ngày đầu tháng 9

Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam 15 ngày đầu tháng 9 năm 2023 đạt 13,78 tỷ USD, giảm 6,5% (tương ứng giảm 621 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 8.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong 15 ngày đầu tháng 9 giảm so với kỳ 2 tháng 8/2023 chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: than các loại giảm 125 triệu USD, tương ứng giảm 40,4%; máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng giảm 112 triệu USD, giảm 6,1%...

Như vậy, tính đến hết 15/9/2023, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt 222,05 tỷ USD, giảm 15,1% (tương ứng giảm 39,38 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó một số nhóm hàng giảm mạnh như: điện thoại các loại & linh kiện giảm 9,2 tỷ USD, tương ứng giảm 62,6%; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác giảm 3,98 tỷ USD, tương ứng giảm 12,2%; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 1,96 tỷ USD; tương ứng giảm 3,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Kim ngạch nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ 01/01/2023 đến 15/9/2023 và cùng kỳ năm 2022 (Nguồn: TCHQ)
Kim ngạch nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ 01/01/2023 đến 15/9/2023 và cùng kỳ năm 2022 (Nguồn: TCHQ)

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong 15 ngày đầu tháng 9 đạt 8,9 tỷ USD, giảm 6,5% (tương ứng giảm 621 triệu USD) so với kỳ 2 tháng 9/2023. Tính đến hết ngày 15/9/2023, tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 143 tỷ USD, giảm 15,8% (tương ứng giảm 26,91 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022, chiếm 64,4% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

Thy Thảo