Doanh nghiệp tiết kiệm 3 triệu USD/năm khi triển khai sáng kiến khu công nghiệp sinh thái

Báo cáo tổng kết Dự án “Triển khai sáng kiến khu công nghiệp (KCN) sinh thái hướng tới mô hình KCN bền vững tại Việt Nam”, Bộ KH&ĐT cho biết, thông qua việc thực hiện các giải pháp, các DN đã tiết kiệm hơn 3 triệu USD/năm do cắt giảm lượng tiêu thụ tài nguyên và vật liệu.

Dự án do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng với UNIDO thực hiện từ năm 2014, có tổng vốn đầu tư hơn 5 triệu USD, được triển khai trong 5 năm, được tài trợ từ nguồn vốn không hoàn lại của GEF và SECO trong Chương trình Toàn cầu về Hiệu quả Tài nguyên và Sản xuất Sạch hơn (RECP).

Dự án thực hiện thí điểm tại các KCN Khánh Phú và Gián Khẩu tại Ninh Bình, KCN Hòa Khánh thành phố Đà Nẵng và KCN Trà Nóc 1 & 2 tại Cần Thơ.

Mục tiêu của Dự án nhằm thúc đẩy quá trình chuyển giao, triển khai, nhân rộng các công nghệ, các giải pháp sạch nhằm giảm thiểu rác thải độc hại, phát thải khí nhà kính cũng như các chất gây ô nhiễm nguồn nước và quản lý tốt hóa chất tại các KCN thí điểm.

Các DN trong các KCN tham dự án được hỗ trợ cung cấp các thông tin về chuyển giao công nghệ mới nhất và tư vấn các giải pháp sản xuất sạch hơn, qua đó giúp hỗ trợ các DN tận dụng tối đa đầu vào nguyên liệu thô, sử dụng năng lượng hiệu quả hơn, sử dụng tiết kiệm nước cũng như đảm bảo an toàn về sản xuất sạch.

Theo Bộ KH&ĐT, việc triển khai mô hình KCN sinh thái góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững tại Việt Nam. Về góc độ DN, đã có 72 DN tại 4 KCN thí điểm tham gia trực tiếp vào các hoạt động của Dự án và hưởng lợi từ các kết quả hết sức cụ thể, góp phần nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường của các DN.

Dự án đã tư vấn hơn 900 giải pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch cho các DN. Thông qua việc thực hiện các giải pháp này, các DN đã tiết kiệm tổng thể được hơn 76 tỷ đồng/năm, tương đương hơn 3 triệu USD/năm do cắt giảm lượng tiêu thụ tài nguyên và vật liệu.

Cụ thể là giảm tiêu thụ hơn 22.000 Mwh điện, giảm 600.000 m3 nước sạch, giảm hơn 140TJ (Têrerun) nhiên liệu hóa thạch và giảm gần 3.600 tấn hóa chất và chất thải. Về mặt môi trường, các cắt giảm này giúp giảm được 32kt (ki-lô-tấn) khí CO2 hằng năm.

Nhằm tiếp nối các kết quả tích cực của giai đoạn 1 và mở rộng các hoạt động trên quy mô mở rộng hơn khi cơ sở pháp lý về KCN sinh thái đã được xác lập, Bộ KH&ĐT đề xuất xây dựng và thực hiện Dự án - Giai đoạn 2 với thời gian thực hiện tối thiểu 3 năm, kể từ tháng 7/2019, gồm 6 hợp phần về tăng cường chính sách và hướng dẫn về KCN sinh thái, tăng cường năng lực và thể chế, nghiên cứu khả thi việc xây dựng công cụ quản lý KCN sinh thái, thúc đẩy tiếp cận tài chính đầu tư cho KCN sinh thái, thực hiện KCN sinh thái và quản lý dự án và chia sẻ kiến thức.

Theo Báo Hải Quan