Nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Nội: Thực trạng và giải pháp

HOÀNG THỊ MẬU (Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh)

TÓM TẮT:

Nhu cầu về nhà ở là một trong những nhu cầu thiết yếu của mỗi con người. Giải quyết vấn đề nhà ở cho người dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là giải quyết chỗ ở cho những người thuộc diện chính sách, người nghèo. Để thực hiện chủ trương đó, nhà ở xã hội đã được Nhà nước giao cho các doanh nghiệp triển khai xây dựng từ năm 2009, cùng với sự hỗ trợ của gói tín dụng 30.000 tỷ đồng đã giúp hàng nghìn người thuộc diện hưởng chính sách có nơi chốn ăn ở. Tuy nhiên, tình trạng cung loại hình nhà ở này còn ít, mà nhu cầu thực tế lại cao, đã làm ảnh hưởng đến mức giá trên thị trường. Từ thực tế trên, trong bài viết này, tác giả sẽ đề cập đến thực trạng nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Nội hiện nay và đề xuất một số giải pháp.

Từ khóa: Nhà ở xã hội, cung - cầu, giá cả.

1. Đặt vấn đề

Thủ đô Hà Nội là trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị lớn của cả nước nên số lượng dân tập trung rất đông, đa số là các lao động trẻ, họ là những thanh niên khởi nghiệp chưa nhiều tích lũy về kinh tế, nhưng lại luôn có nhu cầu an cư lạc nghiệp, do vậy nhu cầu về nhà ở càng lớn hơn. Việc phát triển nhà ở xã hội (NOXH) được xác định là đã đi đúng hướng vào phân khúc nhà ở có nhu cầu lớn nhất của thị trường và đã góp phần quan trọng trong việc tái cấu trúc thị trường bất động sản. Trong thời gian qua, với nhiều nỗ lực, chính sách khuyến khích, ưu đãi của Nhà nước nên loại hình NOXH đã giúp nhiều người thu nhập thấp có nhà ở, trong đó Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước. Trong quá trình triển khai loại hình bất động sản này, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế gây ảnh hưởng đến thị trường bất động sản nói chung. Do vậy, bài viết này sẽ tập trung vào phân tích tình hình cung - cầu, giá cả của NOXH trên thị trường để tìm ra nguyên nhân của các vướng mắc, từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục giúp phát triển thị trường bất động sản nói chung và loại hình NOXH nói riêng.

2. Khái niệm nhà ở xã hội, điều kiện và các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội (NOXH)

2.1. Khái niệm nhà ở xã hội

Theo Điều 3 của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 quy định như sau: NOXH là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật này.

2.2. Các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ

Theo Điều 49 Luật Nhà ở số 65/2014/QH13, các đối tượng sau đây đáp ứng được đầy đủ các điều kiện quy định sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ:

- Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng

- Hộ gia đình nghèo và cận nghèo ở khu vực nông thôn.

- Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên ảnh hưởng bởi thiên tai.

- Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị.

- Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp.

- Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân.

- Các cán bộ công chức, viên chức theo quy định pháp luật về công chức, viên chức.

- Các đối tượng đã trả nhà công vụ theo quy định tại Khoản 5 Điều 81 của Luật này.

- Học sinh, sinh viên các học viện, đại học, cao đẳng nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập.

- Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ theo quy định của pháp luật mà chưa được bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

2.3. Điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về NOXH

Theo Điều 51 Luật Nhà ở số 65/2014/QH1, các đối tượng quy định tại Điều 49 phải đáp ứng được các điều kiện sau:

- Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua, thuê hay thuê mua NOXH, chưa được hưởng chế độ hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học tập hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu do Chính phủ quy định trong từng thời kỳ và từng khu vực.

- Phải có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có NOXH, nếu không có thường trú thì phải đăng ký tạm trú từ một năm trở lên tại tỉnh, thành phố đó (trừ trường hợp các đối tượng là học sinh, sinh viên).

- Đối với người có thu nhập thấp, người lao động làm việc trong và ngoài khu công nghiệp, sĩ quan, cán bộ công nhân viên chức thì phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập cá nhân,còn đối với hộ nghèo, cận nghèo phải thuộc diện theo quy định của pháp luật.

3. Thực trạng về NOXH trên địa bàn Hà Nội

3.1. Cung - cầu về NOXH

3.1.1. Cung về NOXH

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến hết tháng 12/2016, cả nước đã hoàn thành 179 DA NOXH dành cho công nhân và những người thu nhập thấp. Hiện các địa phương đang tiếp tục triển khai 191 DA, với tổng số 163.800 căn và mức đầu tư khoảng 71.800 tỉ đồng. Trong những năm qua, thành phố Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu cả nước về việc xây dựng NOXH, phần giải quyết nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng chính sách. Ngày 28/11/2014, UBND Thành phố đã ra Quyết định số 6336/QĐ-UBND phê duyệt phát triển nhà ở Thành phố năm 2015 và các năm tiếp theo (giai đoạn 2016 - 2020), trong đó đến năm 2020, Thành phố cần đạt chỉ tiêu hoàn thành đầu tư xây dựng khoảng 6.023.000 m2 sàn NOXH phục vụ cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ. Theo báo cáo của UBND Thành phố Hà Nội năm 2017: Tính đến hết năm 2016, Thành phố có 37 DA đã hoàn thành với 1.376.000m2 sàn giải quyết chỗ ở cho 11.800 hộ gia đình, trong đó có 22 DA cho các đối tượng có thu nhập thấp với khoảng 885.000m2 sàn; 10 DA cho sinh viên với khoảng 327.000m2 sàn; 5 DA cho công nhân với khoảng 164.000m2 sàn (năm 2015 thành phố có 6 DA NOXH được hoàn thành đem ra thị trường hơn 5.000 căn hộ cho người thu nhập thấp; riêng năm 2016, hơn 1.600 hộ và trên 45.000 công nhân được giải quyết về chỗ ở; năm 2017 có khoảng 11.033.432 m2 nhà ở mới được xây dựng thì chỉ có khoảng 60.668m2 là NOXH).

Bên cạnh việc xây mới các DA NOXH, Hà Nội cũng đã tiến hành chuyển đổi mục đích nhà ở thương mại (NOTM) sang NOXH cho 13 DA, bổ sung vào quỹ NOXH của thành phố là 10.840 căn hộ tương đương hơn 1 triệu m2 sàn.

Nhằm giải quyết nhu cầu về NOXH theo chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở Thành phố đã được phê duyệt, bên cạnh tiếp tục triển khai các DA cũ, UBND thành phố hiện giao cho các chủ đầu tư khẩn trương triển khai tổ chức lập quy hoạch 4 DA NOXH tập trung về nhà ở với đầy đủ hệ thống hạ tầng, kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Dự kiến, đến hết năm 2018, Thành phố sẽ có thêm 430.000m2 được xây dựng và đến năm 2020 sẽ có thêm 40 DA NOXH với gần 3,3 triệu m2 sàn khi mức lãi suất cho vay để mua, thuê mua NOXH là 5%/năm cùng với việc thúc đẩy giải ngân của gói tín dụng 1.200 tỷ đồng để phù hợp với mục tiêu phát triển NOXH đến năm 2020 của Hà Nội là: đáp ứng 130.000 chỗ ở cho sinh viên với diện tích xây dựng khoảng 800.000 m2 sàn; đáp ứng 400.000 chỗ ở cho công nhân với diện tích xây dựng khoảng 3.000.000 m2 sàn; cung cấp 2.223.000 m2 sàn cho các đối tượng xã hội.

3.1.2. Cầu về NOXH

Mặc dù Nhà nước đưa ra nhiều chính sách tích cực để phát triển loại hình nhà ở này nhưng chưa đáp ứng hết được nhu cầu thực tế về nhà ở xã hội. Theo khảo sát của Ngân hàng Thế giới (WB) được thực hiện mới đây, tỷ lệ các gia đình của Việt Nam có thu nhập dưới 10 triệu đồng/tháng chiếm khoảng 40% và kết quả nghiên cứu thị trường nhà ở của Bộ Xây dựng chỉ ra 80% những người có nhu cầu về nhà ở không có khả năng chi trả theo cơ chế thị trường. Do vậy, nhu cầu thực tế về NOXH rất lớn, đặc biệt khi Nhà nước tiến hành triển khai gói tín dụng hỗ trợ 30.000 tỷ đồng cho những đối tượng đáp ứng điều kiện đưa ra chỉ cần vay với lãi suất 4.8%/năm và sắp tới đây việc tiếp tục triển khai gói tín dụng hỗ trợ mới sẽ làm cho nhu cầu về NOXH ngày càng tăng. Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đã đề ra chỉ tiêu về số lượng NOXH tại các KĐT và khu công nghiệp trên cả nước giai đoạn 2011 - 2020 đạt 250.000 căn (nhu cầu về NOXH của cả nước là 440.000 căn, trong đó Hà Nội là khoảng 110.000 căn) nhưng tính từ thời điểm triển khai năm 2009 đến thời điểm hiện tại trên cả nước mới cung ra thị trường khoảng 72.000 căn, chỉ đáp ứng được 28% nhu cầu của người dân. Tính riêng khu vực Hà Nội, theo báo cáo của UBND Thành phố, nhu cầu thực tế về NOXH trong các năm được thể hiện trong Bảng 3.

Qua Bảng 3 có thể thấy, lượng cung còn quá ít so với cầu (cung chỉ đáp ứng được 28,83% nhu cầu), gây ra sự lệch pha cung - cầu. Sở dĩ xảy ra tình trạng này là xuất phát từ về phía các doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

- Về phía các doanh nghiệp: Các doanh nghiệp bất động sản không mấy mặn mà đầu tư vào loại hình nhà ở này, xuất phát từ một số nguyên nhân sau:

(i) Lợi nhuận thấp và giá bán phải theo mức giá trần: Doanh nghiệp bất động sản nào khi đầu tư xây dựng NOXH đều được Nhà nước dành nhiều ưu đãi như miễn thuế tiền sử dụng đất, giảm thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, được sử dụng quỹ đất sạch không phải giải phóng mặt bằng, được cấp mẫu thiết kế nhà... nhưng thay vào đó, việc phê duyệt DA, giá thành, giá bán được thực hiện rất nghiêm ngặt và lợi nhuận bị khống chế ở mức không vượt quá 10%, con số này quá thấp so với việc đầu tư vào các DA thương mại. Do vậy, chỉ có những doanh nghiệp mới khởi nghiệp hoặc những doanh nghiệp làm bằng chính cái tâm của mình mới có sự đầu tư lâu dài cho phân khúc này, còn các doanh nghiệp lâu năm hoặc quan tâm nhiều đến lợi nhuận sẽ đầu tư vào phân khúc trung và cao cấp.

(ii) Gặp khó khăn về vốn vay: Đầu tư vào bất động sản cần nguồn vốn lớn và phần lớn là phụ thuộc vào nguồn vốn vay ngân hàng. Dù được Nhà nước hỗ trợ về vốn nhưng doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn về vấn đề này bởi chỉ những DA đã được phê duyệt mới được vay của ngân hàng thương mại hoặc ngân hàng chính sách xã hội. Gói tín dụng 30.000 tỷ đồng đã kết thúc một thời gian và mặc dù đã có gói tín dụng mới triển khai được 1.264 tỷ đồng, nhưng tính đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được triển khai đã khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn để tiếp tục DA.

(iii) Gặp khó khăn liên quan đến thủ tục hành chính: Thời gian chuẩn bị đầu tư, bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất, thời gian thẩm định, phê duyệt DA kéo dài. Ngoài ra, thủ tục để làm NOXH nhiều gấp 1,5 lần thủ tục làm nhà ở thương mại (NOTM), phải duyệt qua nhiều cấp, mà thời gian chờ đợi thủ tục càng dài thì độ rủi ro liên quan đến lợi nhuận càng cao vì các chi phí sẽ đội lên theo thời gian và bỏ lỡ nhiều cơ hội kinh doanh. Một số doanh nghiệp phản ánh xin thủ tục cấp giấy phép kéo dài đến 20 tháng mà vẫn chưa được giải quyết.

- Về phía các cơ quan quản lý Nhà nước:

(i) Sự thiếu đồng bộ các văn bản pháp luật gây nên tình trạng thiếu quỹ đất: Thời gian qua Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ để tạo quỹ đất, tuy nhiên do triển khai thiếu quyết liệt nên quỹ đất dành cho NOXH vẫn eo hẹp. Để đẩy mạnh phát triển NOXH tại các DA bất động sản, UBND thành phố đã có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện nghiêm quy định của Luật Nhà ở về việc cắt 20% diện tích đất của DA để phát triển NOXH. Tuy nhiên, hầu hết các chủ đầu tư không thực hiện nghiêm túc, ngó lơ do quy định của Chính phủ và của UBND thành phố không thống nhất. Cụ thể, theo quy định của Hà Nội, trong quá trình lập quy hoạch chi tiết các DA phát triển NOTM, KĐT mới trên địa bàn Hà Nội có quy mô sử dụng đất từ 10 ha trở lên phải dành 20% diện tích đất ở hoặc 25% diện tích nhà ở để phát triển NOXH, không phân biệt vị trí DA thuộc khu vực đô thị hoặc khu vực nông thôn; còn theo quy định của Chính phủ, đối với DA có quy mô trên 10 ha tại các đô thị từ loại 3 trở lên và khu vực quy hoạch là đô thị loại 3 trở lên mới phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong đồ án quy hoạch chi tiết hoặc tổng mặt bằng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật để xây dựng NOXH. Mặt khác, theo Nghị định số 100/2015/CP quy định những DA dưới 10 ha, chủ đầu tư có thể lựa chọn trả bằng tiền, thay vì phải dành 20% diện tích để xây dựng NOXH và nhiều doanh nghiệp đã chọn hình thức trả tiền vì khi làm DA có nhiều chung cư cao cấp, họ ngại chen NOXH vào bởi sợ mất đi hình ảnh cao cấp mà họ đang triển khai. Và nhiều DA ở vị trí “đất vàng” dành cho NOXH lần lượt được chuyển sang DA NOTM.

(ii) Chưa tạo được nguồn vốn mới hỗ trợ: Sau khi gói 30.000 tỷ đồng kết thúc vào cuối tháng 3/2016, hiện tại Chính phủ cũng như UBND Thành phố chưa triển khai các gói tín dụng hỗ trợ tiếp theo nhằm giúp các doanh nghiệp có vốn đầu tư xây dựng và người mua có điều kiện được mua NOXH.

Mặc dù nhìn tổng thể cung NOXH còn quá ít so với cầu nhưng lại xảy ra một nghịch lý đó là một số DA đã xây dựng xong nhưng ế ẩm, không có người mua. Nếu như có cảnh xếp hàng bốc thăm để mua NOXH xuất hiện ở các DA ở vị trí trung tâm như DA NOXH ở Minh Khai (Hai Bà Trưng - Hà Nội) do Công ty Handico 5 làm chủ đầu tư, với số hồ sơ đăng ký mua nhà cao gấp 5 lần số căn hộ bán ra, thì DA Bright City ở xã Kim Chung (Hoài Đức - Hà Nội) do Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long làm chủ đầu tư sau 3 năm mở bán chỉ có 6 người đăng ký với quy mô DA xấp xỉ 1.500 căn. Lý do ế ẩm là vì DA ở vùng ven, xa vị trí, xa trung tâm; cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông không thuận lợi và người mua trông chờ vào các DA nội đô để được hưởng lợi cao hơn sau 5 năm sử dụng.

3.2. Giá cả

Giá cả là một trong những chỉ tiêu được các nhà kinh doanh quan tâm vì nó ảnh hưởng đến lợi nhuận. Giá NOXH được chủ đầu tư tính toán dựa trên chi phí thực tế, sau đó các cơ quan chức năng sẽ thẩm định. Nếu giá thẩm định thấp hơn giá tạm tính thì người mua được mua theo giá thẩm định và ngược lại nếu giá thẩm định cao hơn thì người mua được mua theo giá tạm tính của chủ đầu tư. Xét trên mặt bằng chung, giá NOXH thường thấp hơn NOTM do được Nhà nước dành nhiều ưu đãi đặc biệt, lợi nhuận bị khống chế nhưng hiện nhiều DA NOXH giá đang ở mức khá cao, cao hơn cả DA NOTM giá rẻ ngay bên cạnh, đơn cử như tại quận Hà Đông, DA NOXH Kiến Hưng bán với giá 11 triệu đồng/m2 thì ngay bên cạnh đấy DA NOTM Thanh Hà Cenco chỉ bán với giá 9,5 triệu đồng/m2. Sở dĩ vậy là do thị trường bất động sản cạnh tranh khốc liệt, buộc nhiều DA NOTM phải chấp nhận không có lãi, thậm chí là lỗ hoặc các chủ đầu tư NOXH cố tình tính sai chi phí đầu vào để tăng giá bán nhằm tăng mức lợi nhuận so với quy định hoặc các chủ DA NOTM đưa ra mức giá công khai thấp hơn mức giá mà người mua phải nộp.

Ngoài ra, giữa các DA NOXH cũng có sự chênh lệch lớn về giá, bên cạnh những DA được bán với giá từ 10 triệu đồng/m2 đến 12 triệu đồng/m2, có DA chỉ dưới 10 triệu đồng/m2 (DA NOXH Đặng Xá) thì một số DA bán với giá cao hơn từ 14 triệu đồng/m2 đến 17 triệu đồng/m2 thậm chí là 18 triệu đồng/m2 (DA NOXH cho Bộ Công an ở Cổ Nhuế 2, Từ Liêm giá từ 14.5 - 17 triệu đồng/m2 chưa bao gồm thuế VAT và phí bảo trì (2%) hay DA ở Tam Trinh, Hoàng Mai giá cũng hơn 15 triệu đồng/m2 khi có VAT và phí bảo trì). Nguyên nhân dẫn đến việc chênh lệch về giá tại các DA NOXH là do: Thứ nhất, sự khác biệt rất lớn về nhu cầu của người dân về loại nhà này tại các khu vực khác nhau: Khu vực nội đô có nhu cầu rất lớn do tập trung đông dân cư và cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, ngược lại các khu vực ven thành phố nhu cầu ít hơn. Thứ hai, giá căn hộ được tính trên giá trị đóng góp của các tiện ích xung quanh: Nhiều chủ đầu tư đưa ra mức giá dựa trên các yếu tố như vật liệu xây dựng sử dụng, vị trí bất động sản tọa lạc, môi trường xung quanh, thiết kế, các tiện ích..., nếu DA nào có các yếu tố này càng tốt thì đòi hỏi giá càng cao.

4. Đề xuất một số giải pháp

4.1. Tác động vào cung - cầu

- Tăng mức lợi nhuận: Mức lợi nhuận khi đầu tư vào các dự án NOXH còn thấp nên không thu hút được nhiều nhà đầu tư. Vì vậy, các cơ quan Nhà nước cần xem xét và tăng lợi nhuận, có thể từ 20% -25% thay vì 10% như hiện nay. Để tăng lợi nhuận cho các chủ đầu tư mà không ảnh hưởng đến mức giá thì Nhà nước cần đưa ra nhiều chính sách ưu đãi hơn.

- Giải quyết vấn đề về vốn: Trong cơ cấu vốn để đầu tư phát triển DA có đến 70% là vay vốn ngân hàng và đây là trở lại lớn đối với các chủ đầu tư xây dựng DA NOXH vì lợi nhuận thấp mà chi phí trả lãi vay lại lớn. Động lực để các doanh nghiệp đầu tư vào loại hình nhà ở này là được Nhà nước hỗ trợ về vốn thông qua gói tín dụng 30.000 tỷ đồng, nhưng đã kết thúc vào cuối tháng 3/2016, đến nay vẫn chưa triển khai gói tín dụng hỗ trợ tiếp theo. Do vậy, Nhà nước cần nhanh chóng đưa ra hỗ trợ về mặt tài chính, có thể thông qua một gói tín dụng hỗ trợ khác, hoặc thành lập quỹ đầu tư riêng cho phát triển NOXH hoặc được vay vốn đầu tư xây dựng DA từ Quỹ phát triển nhà ở thành phố với lãi suất ưu đãi trong 2 năm... tạo cơ hội cho các doanh nghiệp cũng như người mua.

- Thực hiện nghiêm việc tạo quỹ đất để xây dựng và phát triển NOXH: Quỹ đất là yếu tố quan trọng đầu tiên khi triển khai DA NOXH, nhưng hiện nay, quỹ đất dành cho NOXH còn khá eo hẹp. Do vậy, các cơ quan chức năng cần thống nhất nội dung giữa các văn bản pháp luật; tăng cường rà soát, kiểm tra, giám sát và yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm quy định dành 20% diện tích DA để xây dựng NOXH, đồng thời tập trung nguồn lực xã hội phát triển một số KĐTNOXH tập trung có quy mô lớn, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

- Cải cách thủ tục hành chính: Rà soát, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư, quy hoạch kiến trúc, quản lý đất đai, cấp giấy phép xây dựng, tạo điều kiện giúp đỡ cho các chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục hành chính để rút ngắn thời gian đưa DA vào đầu tư xây dựng kinh doanh.

4.2. Tác động vào giá cả

- Thanh tra, kiểm tra các DA NOXH có mức giá bán cao: Các hoạt động kinh doanh hướng đến mục tiêu lợi nhuận, một số chủ đầu tư có thể có gian lận trong việc hạch toán chi phí nhằm thu lợi nhuận cao. Do vậy, các cơ quan quản lý cần các hoạt động thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện, hạn chế gian lận, sai sót để đưa về đúng mức giá thực.

- Mở rộng quy hoạch, phát triển NOXH về các vùng ven thành phố: Thành phố cần xây dựng chiến lược, quy hoạch các DA NOXH về các vùng ven thay vì tập trung ở nội đô. Đưa ra nhiều chính sách ưu đãi hơn cho các doanh nghiệp đồng ý đầu tư các DA ở vùng ven như tạo một quỹ đất sạch mà doanh nghiệp có thể tiến hành xây dựng luôn, không phả trả tiền thuê đất trong 5 năm đầu; đối với các DA đang được triển khai thì cần cùng với doanh nghiệp xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông thuận tiện. Điều này sẽ giảm áp lực về NOXH ở khu vực nội đô, giá hạ nhiệt, các chủ DA NOXH ven đô nhanh chóng giải quyết được đầu ra, đồng thời người mua dễ dàng mua được nhà với giá cả hợp lý ■

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014.

2. Nghị định số 100/2015/NĐ - CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

3. Báo cáo tình hình về nhà ở xã hội của Sở Xây dựng Hà Nội trình Bộ Xây dựng năm 2016.

4. Báo cáo tình hình về nhà ở xã hội năm 2017 và kế hoạch đến năm 2020 của Sở Sây dựng Hà Nội trình Bộ Xây dựng.

5. https://cafeland.vn/tin-tuc/vi-sao-chu-dau-tu-e-de-voi-phan-khuc-nha-o-xa-hoi-64980.htm

SOCIAL HOUSING IN HANOI

CURRENT SITUATION AND SOLUTIONS

● HOANG THI MAU

The university of Finance - Business Administration

ABSTRACT:

The need for housing is one of the essential needs of every human being. Addressing the issue of housing for the people is one of the key tasks of the Party and the State in socio -economic development, especially the settlement of housing for policy beneficiaries and the poor. In order to realize that policy, social housing has been assigned by the State to build businesses since 2009 together with the support of a package of VND 30,000 billion has helped thousands of beneficiaries Accommodation policy. However, the supply of this type of housing is low, but the actual demand is high, which affects the price in the market. Hence, the author addresses the current status of social housing in Hanoi and propose some solutions.

Keywords: Social housing, supply - demand, price.