Tập đoàn Dầu khí vượt kế hoạch 6 tháng, doanh thu hơn 365 nghìn tỷ đồng

Theo đó, tổng doanh thu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nửa đầu năm 2019 đạt 365,5 nghìn tỷ đồng, vượt 18% kế hoạch 6 tháng và bằng 60% kế hoạch năm.

Báo cáo mới nhất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho thấy, kết thúc 6 tháng đầu năm 2019, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra.

Về sản xuất, công tác an toàn và duy trì chế độ trực 24/24 giờ được các nhà thầu dầu khí, các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc; công tác thông tin liên lạc được duy trì thông suốt, tất cả các đơn vị trong Tập đoàn đều giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh bình thường.

Theo đó, sản xuất điện 6 tháng của PVN đạt 11,52 tỷ kWh, vượt 246 triệu kWh, vượt 2,2% kế hoạch 6 tháng.

Sản xuất đạm 6 tháng đạt hơn 705,8 nghìn tấn, vượt 71 nghìn tấn, vượt 11,2% kế hoạch 6 tháng.

Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn Dầu khí 6 tháng đạt 5,66 triệu tấn, vượt 48 nghìn tấn, vượt 0,9% kế hoạch 6 tháng.

Công nhân trên giàn khoan mỏ Đại Hùng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)
PVN cho biết năm 2019 công tác an toàn và duy trì chế độ trực 24/24 giờ được các nhà thầu dầu khí, các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc

Về tài chính, tổng doanh thu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đạt 365,5 nghìn tỷ đồng, vượt 18% kế hoạch 6 tháng và bằng 60% kế hoạch năm.

Nộp ngân sách Nhà nước PVN đạt 53,5 nghìn tỷ đồng, vượt 16% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 61% kế hoạch năm.

Hệ số bảo toàn vốn đến thời điểm 30/6/2019 đảm bảo an toàn và phát triển vốn (Vốn CSH tại thời điểm 30/6/2019 là 470,3 nghìn tỷ đồng/Vốn CSH tại thời điểm 01/01/2019 là 465,5 nghìn tỷ đồng).

Một trong những tín hiệu đáng mừng mà PVN chỉ ra trong báo cáo là cổ phiếu Dầu khí đã giao dịch tích cực trong 6 tháng đầu năm 2019.

Đáng chú ý, danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2019 của Forbes Việt Nam góp mặt nhiều công ty trong ngành Dầu khí như PVGAS, PVT, POW, DPM, PVI. Trong đó, với sự kết nối giao dịch của 16 ngân hàng bằng công nghệ đọc QR Code, PVOIL là doanh nghiệp thứ hai của Việt Nam thực hiện “thông tuyến” thanh toán điện tử cho khách hàng.

Nguyên Hà