Than Thống Nhất phát động "90 ngày đêm sản xuất và tiêu thụ than"

Mục tiêu thi đua chung xuyên suốt 90 ngày đêm là “Đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh đáp ứng yêu cầu tăng sản lượng, đổi mới công nghệ, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, đảm bảo thu nhập, điều kiện làm việc và phúc lợi cho người lao động”.

Phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, thi đua lao động đạt năng suất, chất lượng cao, quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch 90 ngày đêm sản xuất, tiêu thụ than Quý IV và cả năm 2019”, vừa qua tại khu Lộ Trí, Công ty Than Thống Nhất - TKV đã tổ chức Lễ phát động đợt thi đua 90 ngày đêm sản xuất và tiêu thụ than quý IV/2019.

Giám đốc Phạm Đức Khiêm mong muốn người lao động làm tốt chức năng, nhiệm vụ; xây dựng tinh thần đoàn kết gắn bó, đồng tâm đồng lòng Để hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất, kinh doanh
Giám đốc Phạm Đức Khiêm mong muốn người lao động làm tốt chức năng, nhiệm vụ; xây dựng tinh thần đoàn kết gắn bó, đồng tâm đồng lòng Để hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất, kinh doanh

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Công ty Phạm Đức Khiêm nhấn mạnh: Mục tiêu thi đua chung xuyên suốt 90 ngày đêm là “Đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh đáp ứng yêu cầu tăng sản lượng; tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, mô hình quản trị phù hợp; đổi mới công nghệ, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, đảm bảo thu nhập, điều kiện làm việc và phúc lợi cho người lao động”. Bên cạnh đó, việc giữ vững và làm tốt công tác an toàn lao động trong quá trình sản xuất là việc làm đầu tiên, cần thiết và là nhiệm vụ trọng tâm số 1 để Công ty hoàn thành nhiệm vụ và phát triển ổn định. Mỗi cá nhân người lao động phải thường xuyên nắm chắc quy trình, quy phạm, biện pháp làm việc đảm bảo an toàn; chủ động phòng ngừa và phát hiện kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn.

Để hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất, kinh doanh quý IV/2019, Giám đốc Phạm Đức Khiêm mong muốn và nhắc nhở mỗi cá nhân, tập thể người lao động làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình; xây dựng tinh thần đoàn kết gắn bó, đồng tâm đồng lòng, khắc phục mọi khó khăn, phát huy thế mạnh và tiềm năng sẵn có, xây dựng niềm tin tập thể, loại bỏ tính cá nhân ích kỷ vụ lợi để thực hiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Công đoàn Vũ Thị Hằng triển khai Nghị quyết liên tịch giữa Giám đốc - Công đoàn về việc phát động thi đua hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh 90 ngày đêm quý IV/2019
Chủ tịch Công đoàn Vũ Thị Hằng triển khai Nghị quyết liên tịch giữa Giám đốc - Công đoàn về việc phát động thi đua hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh 90 ngày đêm quý IV/2019

Cũng tại lễ phát động, Chủ tịch Công đoàn Vũ Thị Hằng triển khai Nghị quyết liên tịch giữa Giám đốc - Công đoàn về việc phát động thi đua hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh 90 ngày đêm quý IV/2019. Nghị quyết đã nêu rõ về mục đích yêu cầu của Lễ phát động, đồng thời đề ra mức để xét khuyến khích tiền lương đối với các đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tháng và quý IV/2019. Ngoài mức thưởng tháng, quý Công ty còn khuyến khích cho các phân xưởng khai thác, đào lò vượt từ 5 < 10% thì tăng 10% mức thưởng; vượt từ 10 < 20% thì tăng 20% mức thưởng; vượt >20% thì tăng 30% mức thưởng. Bên cạnh đó, Công ty cũng đề ra mức giảm trừ nếu các đơn vị để xảy ra tai nạn lao động và sự cố thiết bị.

Ngay từ khi nhận được Kế hoạch phát động thi đua sản xuất và tiêu thụ than năm 2019 của Tập đoàn TKV, Công ty Than Thống Nhất - TKV đã phát động nhiều phong trào thi đua lao động sản xuất để thúc đẩy, tạo đà cho Lễ phát động thi đua bằng nhiều hình thức như: Chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện sản xuất tốt nhất để các phân xưởng chủ động trong thực hiện nhiệm vụ; Mở các lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý, chỉ huy điều hành, nâng cao tay nghề sản xuất cho người lao động; Tổ chức thành lập các đoàn kiểm tra, đội thanh niên xung kích đi kiểm tra sản xuất tại các đơn vị (đặc biệt là tăng cường kiểm tra vào ca 2, ca 3); tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Lễ phát động thi đua trên các phương tiện như hệ thống truyền hình nội bộ, trang Website của Công ty, treo băng zôn khẩu hiệu…

Tin tưởng rằng, bằng sự quyết liệt trong chỉ huy điều hành của Ban Giám đốc, sự chỉ đạo sát sao của Đảng bộ, sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các tổ chức đoàn thể quần chúng, sự quyết tâm cao độ và đồng thuận của tập thể người lao động, nhất định Công ty Than Thống Nhất - TKV sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh đề ra đảm bảo mục tiêu “An toàn - Hiệu quả - Phát triển”.

Cá nhân, tập thể người lao động quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao
Cá nhân, tập thể người lao động quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao

 

Hà Anh