Doanh nghiệp

...13/03/2019 lúc 14:05 (GMT)

Vingroup muốn phát hành cổ phiếu huy động hơn 1 tỷ USD

TCCTVingroup sẽ chào bán riêng lẻ 250 triệu cổ phần (tương đương 7,8% lượng cổ phần đang lưu hành) cho tối đa 5 nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài.
Vingroup muốn phát hành cổ phiếu huy động hơn 1 tỷ USD

Tập đoàn Vingroup vừa công bố tờ trình xin ý kiến cổ đông về phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu và sửa đổi ngành nghề kinh doanh.

Theo kế hoạch, Vingroup sẽ chào bán riêng lẻ 250 triệu cổ phần (tương đương 7,8% lượng cổ phần đang lưu hành) cho tối đa 5 nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài. Mức giá chào bán dự kiến không thấp hơn 100.000 đồng cho mỗi cổ phiếu (mệnh giá cổ phần 10.000 đồng).

Thời điểm chào bán dự kiến từ quý 2 đến quý 4/2019, tùy thuộc vào quyết định của Hội đồng quản trị và sự chấp thuận của cơ quan quản lý. Số cổ phần sau chào bán thành công sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.

Số tiền 25.000 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán này sẽ được Vingroup sử dụng trả các khoản lãi gốc và lãi vay năm 2019 là10.000 tỷ đồng; 6.000 tỷ đầu tư vào công ty con (trong đó đầu tư vào Vinfast 3.000 tỷ đồng, Vinsmart 2.000 tỷ đồng và VinTech 1.000 tỷ đồng); 4.000 tỷ đầu tư các dự án bất động sản và 5.000 tỷ đồng dùng cho hoạt động kinh doanh, cấp vốn ngắn hạn cho tập đoàn và các công ty con.

Ngoài nội dung chào bán riêng lẻ cổ phiếu, tập đoàn cũng xin ý kiến cổ đông điều chỉnh ngành nghề kinh doanh. Trong đó, doanh nghiệp này dự kiến điều chỉnh và bổ sung chi tiết 4 ngành nghề, đồng thời loại bỏ một ngành nghề kinh doanh là Cổng thông tin.

Tính tới cuối năm 2018, Vingroup có tổng tài sản hơn 289.000 tỷ đồng với vốn chủ sở hữu hơn 99.000 tỷ đồng. 

T.Xuân

Cùng chuyên mục