Doanh nghiệp dệt may mạnh dạn đầu tư công nghệ, thiết bị 4.0

Trong thời gian qua, một trong những yếu tố góp phần làm nên thắng lợi trên thị trường quốc tế của dệt may Việt Nam là sự sáng tạo, đổi mới và dám đầu tư mạnh mẽ vào trang thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến trong sản xuất, dẫn đến cải thiện được năng suất, chất lượng và đáp ứng nhu cầu thị trường khó tính.
Thy Thảo - Nguyên Hà