Tự hào Hàng Việt Nam

...15/05/2019 lúc 21:21 (GMT)

[HTV9] Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam 2019 chào mừng 10 năm thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

TCCTChương trình Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam do Bộ Công Thương tổ chức mang ý nghĩa đặc biệt khi năm 2019 đánh dấu tròn 10 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.
HTV9

Video khác