Thúc đẩy ứng dụng công nghệ thu giữ, sử dụng, lưu trữ và tái chế carbon

Chính phủ Việt Nam đã thông qua nhiều chính sách liên quan đến tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo để giảm phát thải khí nhà kính, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng.
Linh Đan