Chuyển biến rõ nét trong cơ cấu hàng xuất khẩu từ Việt Nam sang Hoa Kỳ

Dòng vốn đầu tư trực tiếp từ Hoa Kỳ đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Việt Nam với những dự án quy mô lớn, góp phần tạo dựng cho Việt Nam chỗ đứng ngày càng vững chắc trong chuỗi cung ứng trên toàn cầu.
Lan Anh