1.230 vụ vi phạm hành chính đã bị lực lượng chức năng Hà Nội xử lý trong tháng 10

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 Hà Nội, trong tháng 10 lực lượng chức năng đã thanh tra, kiểm tra 1.339 vụ, xử lý hành chính 1.230 vụ. Trong đó khởi tố 05 vụ đối với 09 đối tượng.

Những tháng cuối năm 2021, nhìn chung tình hình cung cầu hàng hóa và giá cả các mặt hàng thiết yếu trên thị trường vẫn giữ ổn định, không có biến động lớn.

Tình hình buôn lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm an toàn thực phẩm và gian lận thương mại trên địa bàn Thành phố vẫn còn xảy ra, chủ yếu là đối với nhóm các mặt hàng có nhu cầu tiêu thụ cao như: mỹ phẩm, thực phẩm, thực phẩm chức năng, các mặt hàng phòng chống dịch…

Điển hình, Đội QLTT số 1 (Cục QLTT Thành phố Hà Nội), thu giữ 11.250 chiếc kính che mặt chống giọt bắn 8M xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu đang được bảo hộ; Đội QLTT số 15 (Cục QLTT Thành phố Hà Nội), phối hợp Phòng 6 (C05 Bộ Công an) đã phát hiện vụ việc kinh doanh hơn 900 kg thực phẩm là tràng lợn, đùi gà, cá tầm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Chỉ tính riêng trong tháng 10, lực lượng chức năng trong Ban Chỉ đạo 389/TP Hà Nội đã thanh tra, kiểm tra 1.339 vụ, xử lý hành chính 1.230 vụ. Khởi tố 05 vụ đối với 09 đối tượng, thu nộp ngân sách Nhà nước 156 tỷ 123 triệu đồng.

Trong đó, Cục Quản lý thị trường Hà Nội thực hiện tốt vai trò Cơ quan thưởng trực Ban Chỉ đạo 389 Thành phố, kịp thời tham mưu các văn bản chỉ đạo trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thu thập thông tin, các hiện tượng nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm để xây dựng, triển khai kế hoạch kiểm tra liên ngành trên địa bàn Thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Cục QLTT HN
Lực lượng chức năng của Hà Nội, kiểm tra hàng hóa vi phạm

Kết quả kiểm tra trong tháng, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra 99 vụ, xử lý 101 vụ (trong đó xử lý 02 vụ tồn), xử phạt hành chính: 2 tỷ 474 triệu đồng; tổng trị giá hàng hóa vi phạm 12 tỷ 487 triệu đồng.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an Hà Nội, đã nỗ lực vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố. Trong tháng,  Lực lượng Công an đã kiểm tra 208 vụ, xử lý 151 vụ, phạt hành chính 1 tỷ 22 triệu đồng; truy thu thuế: 134 tỷ 358 triệu đồng. Trị giá hàng vi phạm  272 triệu đồng. Khởi tố hình sự 05 vụ đối với 09 đối tượng.

Đồng thời, Cục Hải quan thành phố Hà Nội đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng khác như.  Quản lý thị trường, Công an... Để chia sẻ thông tin, đấu tranh phát hiện, bắt giữ đối tượng buôn lậu, thúc đẩy sản xuất trong nước.

Trong tháng, lực lượng Hải quan phát hiện, bắt giữ 50 vụ, xử lý 50 vụ vi phạm về khai hải quan; quản lý nguyên liệu đối với hàng hóa gia công, và các vi phạm khác liên quan đến mã số, trị giá tính thuế... Phạt hành chính 206 triệu đồng, truy thu thuế 59 triệu đồng. Trị giá hàng hóa vi phạm 4 tỷ 189 triệu đồng.

Cùng với đó, Cục Thuế thành phố Hà Nội, tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, giám sát việc kê khai thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế nhằm chống các hành vi gian lận thuế, chiếm đoạt tiền thuế từ ngân sách nhà nước; không để các tổ chức, cá nhân vi phạm lợi dụng kẽ hở để buôn lậu, trốn thuế; xử lý hiệu quả tình trạng chuyển giá, trốn thuế.

Trong tháng, lực lượng Thuế đã thanh tra, kiểm tra 900 doanh nghiệp, xử lý 892 doanh nghiệp vi phạm. Thu nộp ngân sách nhà nước 17 tỷ 77 triệu đồng.  Trong đó, phạt hành chính 5 tỷ 692 triệu đồng. Truy thu thuế, thu hồi thuế sau thanh tra, kiểm tra: 11 tỷ 385 triệu đồng.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng tiếp theo, Ban Chỉ đạo  389/TP xác định, thực hiện ngiêm túc các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, các bộ, ngành Trung ương, UBND Thành phố và Ban Chỉ đạo 389 Thành phố trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

Tiếp tục thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia tại văn bản số 6313/VPCP-V.I ngày 09/9/2021 của Văn phòng Chính phủ và văn bản số 5682/BCĐ389/CQTT ngày 17/9/2021 của BCĐ 389 Bộ Công Thương về việc kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, vận chuyển khẩu trang, găng tay không đảm bảo chất lượng, nguồn gốc; văn bản số 17/BCĐ389-VPTT ngày 08/10/2021 của Văn phòng Thường trực BCĐ 389 quốc gia về tiếp tục rà soát, hoàn thiện xử lý khó khăn, vướng mắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Tăng cường công tác chỉ đạo các lực lượng chức năng đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vào các tháng cuối năm 2021 nhất là tại các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Đặc biệt chú trọng công tác quản lý tốt địa bàn; kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý hàng hóa, không niêm yết giá và bán không đúng giá niêm yết.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về sự tác hại của việc buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm an toàn thực phẩm để người dân biết, chủ động phòng tránh. Hướng dẫn và phổ biến pháp luật cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh trên địa bàn Thành phố để người dân có ý thức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật.

Nâng cao sự phối hợp giữa các Sở, ngành, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương theo tinh thần Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan Nhà nước trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Diệu Hân