3 thành phố treo phông phướn hưởng ứng Chương trình Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam năm 2022

Hơn 400 băng rôn, cờ phướn hưởng ứng Chương trình Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam năm 2022 đã được treo tại các tuyến phố chính ở Thủ đô Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và TP. Hải Phòng.

Từ giữa tháng 10/2022, dọc các tuyến đường lớn của ba trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước là Thủ đô Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và TP. Hải Phòng, phông phướn và băng rôn hưởng ứng Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam năm 2022 và Lễ hội Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam đã được treo rộng khắp để lan tỏa thông điệp “Tự hào hàng Việt Nam” đến đông đảo người dân tại  ba thành phố.

Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam là một trong những hoạt động trọng tâm mà Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nhấn mạnh và giao cho Bộ Công Thương tổ chức thực hiện trên quy mô toàn quốc với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam”.

Tiếp nối thành công của những năm trước và thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư, năm 2022, Bộ Công Thương tiếp tục giao Tạp chí Công Thương tổ chức, thực hiện Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam trên quy mô toàn quốc.

Để hưởng ứng Chương trình, nhiều tỉnh, thành phố lớn trên cả nước đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, treo phông, phướn Chương trình để người tiêu dùng nhận thức đúng chất lượng của sản phẩm, hàng hóa Việt Nam góp phần xây dựng thương hiệu và nhận diện hàng Việt.

Không chỉ vậy, nhiều Website của Sở Công Thương các tỉnh thành cùng hàng trăm website của các Công ty, Tập đoàn cũng đã tràn ngập các bài viết, hình ảnh về Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam năm 2022 và Lễ hội Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam.

Ba thành phố treo phông phướn hưởng ứng Chương trình Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam năm 2022

Ba thành phố treo phông phướn hưởng ứng Chương trình Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam năm 2022

Ba thành phố treo phông phướn hưởng ứng Chương trình Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam năm 2022

Ba thành phố treo phông phướn hưởng ứng Chương trình Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam năm 2022

Ba thành phố treo phông phướn hưởng ứng Chương trình Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam năm 2022

Ba thành phố treo phông phướn hưởng ứng Chương trình Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam năm 2022

Ba thành phố treo phông phướn hưởng ứng Chương trình Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam năm 2022

Ba thành phố treo phông phướn hưởng ứng Chương trình Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam năm 2022

Ba thành phố treo phông phướn hưởng ứng Chương trình Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam năm 2022

Ba thành phố treo phông phướn hưởng ứng Chương trình Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam năm 2022

[Quảng cáo]

Phương Chi