85% doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo lạc quan về tình hình quý III/2022

Theo kết quả khảo sát xu hướng sản xuất kinh doanh (SXKD) quý II và dự báo quý III/2022 do Tổng cục Thống kê thực hiện cho thấy, hầu hết doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo lạc quan về tình hình SXKD thời gian tới.
sx det may
Lĩnh vực sản xuất trang phục có tỷ lệ doanh nghiệp nhận định về đơn đặt hàng xuất khẩu mới quý II/2022 so với quý I/2022 tăng cao nhất

Cụ thể, có tới 78,4% doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đánh giá hoạt động SXKD quý II/2022 so với quý I/2022 tốt lên và giữ ổn định (42,1% tốt lên và 36,3% giữ ổn định), 21,6% doanh nghiệp đánh giá hoạt động SXKD khó khăn hơn.

Dự báo quý III/2022 khả quan hơn quý II/2022 với 85% doanh nghiệp nhận định tình hình SXKD của doanh nghiệp tốt hơn và giữ ổn định (49,2% tốt hơn, 35,8% giữ ổn định), tỷ lệ doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn giảm xuống còn 15%. Chỉ số tương ứng của quý I/2022 là 64,2% doanh nghiệp đánh giá tình hình SXKD tốt lên và giữ ổn định (28,4% tốt lên và 35,8% giữ ổn định), 35,8% doanh nghiệp đánh giá khó khăn hơn.

Dịch Covid-19 bùng phát trở lại tại một số quốc gia và xung đột Nga - Ucraina đã ảnh hưởng rõ rệt lên doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Chỉ số cân bằng xu hướng SXKD khu vực doanh nghiệp FDI quý II/2022 thấp nhất trong ba khu vực. Dự báo quý III/2022 tình hình SXKD của khu vực doanh nghiệp FDI có xu hướng khả quan với chỉ số cân bằng xu hướng SXKD cao nhất trong ba khu vực.

CNCB,CT

Về số lượng đơn đặt hàng mới, theo kết quả khảo sát, có tới 77,9% số doanh nghiệp nhận định số lượng đơn đặt hàng mới quý II/2022 tăng và giữ nguyên so với quý I/2022 (38,9% tăng, 39% giữ nguyên), 22,1% doanh nghiệp nhận định số lượng đơn đặt hàng mới giảm.

Theo ngành kinh tế, ngành sản xuất da và các sản phẩm có liên quan có tỷ lệ doanh nghiệp nhận định về đơn đặt hàng mới quý II/2022 so với quý I/2022 tăng cao nhất với 51,2%. Ngược lại, ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học các loại có tỷ lệ doanh nghiệp nhận định về đơn đặt hàng giảm nhiều nhất với 33,9%.

Dự báo số lượng đơn đặt hàng mới quý III/2022 so với quý II/2022 tiếp tục tăng với 86,2% doanh nghiệp dự báo tăng và giữ nguyên (44,9% tăng, 41,3% giữ nguyên), 13,8% doanh nghiệp dự báo số lượng đơn đặt hàng mới giảm.

Riêng về đơn hàng xuất khẩu mới, trong số các doanh nghiệp được khảo sát, có 76,5% doanh nghiệp nhận định số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới quý II/2022 tăng và giữ nguyên so với quý I/2022 (31% tăng, 45,5% giữ nguyên), tỷ lệ doanh nghiệp nhận định có đơn đặt hàng xuất khẩu mới giảm là 23,5%.

Theo ngành kinh tế, ngành sản xuất trang phục có tỷ lệ doanh nghiệp nhận định về đơn đặt hàng xuất khẩu mới quý II/2022 so với quý I/2022 tăng cao nhất với 43%. Ngược lại, ngành sản xuất giường, tủ, bàn, ghế có tỷ lệ doanh nghiệp nhận định về đơn đặt hàng xuất khẩu mới giảm nhiều nhất với 32,1%.

Các doanh nghiệp dự báo số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới quý III/2022 khả quan hơn với 85,5% doanh nghiệp dự báo tăng và giữ nguyên so với quý II/2022 (38,8% tăng, 46,7% giữ nguyên), 14,5% doanh nghiệp dự báo giảm.

don hang xk

Một số kết quả khác của Khảo sát xu hướng SXKD ngành công nghiệp chế biến, chế tạo quý II và dự báo quý III/2022:

chi phi sx

sd lao dong

khoi luong sx

gia san pham

Việt Hằng