Bắc Giang: Dành hơn 5 tỷ đồng thực hiện quy hoạch chung đô thị Tam Tiến

Đô thị Tam Tiến (Mỏ trạng) là đô thị loại V, phát triển theo hướng sinh thái, trên trục đô thị hóa dọc theo Quốc lộ 17 của tỉnh Bắc Giang và huyện Yên Thế.
xã tam tiến yên thế
Một góc xã Tam Tiến, huyện Yên Thế.

UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Tam Tiến (Mỏ Trạng), huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang đến năm 2040, tỷ lệ 1/5.000.

Theo đó, phạm vi quy hoạch bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính xã Tam Tiến (hiện trạng).

Phạm vi ranh giới, quy mô lập quy hoạch

Phạm vi quy hoạch bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính xã Tam Tiến (hiện trạng), huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang với ranh giới cụ thể như sau:

- Phía Bắc: Giáp xã Xuân Lương và Canh Nậu, huyện Yên Thế;

- Phía Nam: Giáp xã Tam Hiệp và Tiến Thắng, huyện Yên Thế;

- Phía Đông: Giáp xã Đồng Vương, huyện Yên Thế;

- Phía Tây: Giáp huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 3.057,1ha; Quy mô dân số hiện trạng khoảng 6.546 người; quy mô dân số dự kiến đến năm 2040 tổng dân số khoảng 11.800 người (tính cả dân số quy đổi).

Về tính chất

Đô thị Tam Tiến (Mỏ trạng) là đô thị loại V, phát triển theo hướng sinh thái, trên trục đô thị hóa dọc theo Quốc lộ 17 của tỉnh Bắc Giang và huyện Yên Thế. Là đô thị động lực, hạt nhân của vùng II (vùng núi cao phía Bắc) của huyện Yên Thế. Bên cạnh đó, đây cũng được xác định là trung tâm dịch vụ - thương mại, vận tải – nông – công nghiệp của vùng huyện.

Các yêu cầu về nội dung nghiên cứu

Các yêu cầu về nội dung nghiên cứu bao gồm: Phân tích mối liên hệ vùng và đánh giá hiện trạng, các giải pháp quy hoạch, định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giải pháp bảo vệ môi trường, quy hoạch sử dụng đất và các dự án chiến lược, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung… Trong đó, các giải pháp quy hoạch bao gồm:

- Lựa chọn khu vực tập trung xây dựng đô thị: Bám sát các yếu tố hiện trạng và tính liên kết tổng thể đã được đánh giá, phân tích trong phần hiện trạng, đề xuất khu vực tập trung xây dựng đô thị. Xác định các trục giao thông chính kết nối đô thị. Căn cứ vào mối liên hệ vùng, các kết nối hiện trạng và tương lai nhằm đề xuất các trục giao thông kết nối vào đô thị, các trục chính phát triển đô thị.

- Cơ cấu phân khu chức năng: Đề xuất phương án cơ cấu phân khu chức 4 năng cụ thể của đô thị, đảm bảo phát triển bền vững, khai thác tối đa không gian chức năng và vùng cảnh quan. Xác định hệ thống các khu chức năng trong đô thị. Các khu hiện có phát triển ổn định. Các khu cần chỉnh trang, cải tạo, nâng cấp. Các khu cần bảo tồn, tôn tạo. Các khu chuyển đổi chức năng. Các khu cấm xây dựng và các khu vực dự kiến phát triển mở rộng đô thị. Xác định và phân bố các đơn vị ở, các trung tâm công cộng, các khu dịch vụ, các khu công viên cây xanh, các khu du lịch, cụm công nghiệp, TTCN, kho tàng bến bãi, các khu cơ quan hành chính, trường chuyên nghiệp và các khu chức năng đặc thù khác. 

- Quy hoạch sử dụng đất: Đề xuất quy hoạch sử dụng đất cho các khu chức năng, các hạng mục công trình chính theo cấu trúc và phân khu đã lựa chọn. Xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật có liên quan đến xây dựng và sử dụng đất từng khu vực hoặc từng lô đất nhằm phục vụ cho công tác quản lý và kiểm soát phát triển. Dự kiến phân bố dân cư theo các đơn vị ở. Nghiên cứu bố trí các hành lang cách ly, hành lang hạ tầng chính và vị trí, quy mô các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật.

- Quy hoạch tổ chức không gian - Thiết kế đô thị tổng thể: Đề xuất bố cục không gian kiến trúc cảnh quan theo phân khu chức năng, theo các trục không gian. Đề xuất tổ chức không gian cho các khu trung tâm, cửa ngõ đô thị, các tuyến phố chính, các trục không gian chính, quảng trường lớn, không gian cây xanh, mặt nước và điểm nhấn trong đô thị, nhấn mạnh những nét cảnh quan đặc trưng kết hợp chặt chẽ với yếu tố địa hình tự nhiên. Các liên kết về giao thông và hạ tầng giữa các khu vực. Đề xuất được thiết kế đô thị tổng thể bao gồm các không gian trọng tâm, trọng điểm và các không gian đặc trưng trong đô thị. Nghiên cứu xác định tầng cao tối đa của công trình xây dựng của các khu chức năng và toàn đô thị. Đề xuất các quy định quản lý về kiến trúc cảnh quan. 

Tổ chức thực hiện:

- Cơ quan phê duyệt: UBND tỉnh Bắc Giang

- Cơ quan thm định: Sở xây dựng Bắc Giang

- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch và trình duyệt: UBND huyện Yên Thế

- Đơn vị tư vấn lập quy hoạch: Tổ chức lựa chọn theo quy định hiện hành.

Kế hoạch thực hiện:

Thời gian hoàn thành đồ án không quá 09 tháng kể từ khi có đầy đủ cơ sở pháp lý theo đúng quy định.

 Kinh phí, nguồn vốn thực hiện:

- Kinh phí: Tổng chi phí khoảng 5.403.601.000 đồng (Năm tỷ, bốn trăm linh ba triệu sáu trăm linh một nghìn đồng)

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Khánh Vy