Bắc Giang: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tại 5 vị trí trong Khu công nghiệp Việt Hàn

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Việt Hàn, huyện Việt Yên (nay là thị xã Việt Yên), tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/500).
khu công nghiệp việt han
5 vị trí tại Khu công nghiệp Việt Hàn sẽ được điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Việt Hàn, huyện Việt Yên (nay là thị xã Việt Yên), tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/500 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang phê duyệt ngày 14/02/2022 tại Quyết định số 161/QĐUBND; phê duyệt đồ án Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Việt Hàn, huyện Việt Yên (nay là thị xã Việt Yên), tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2000 tại Quyết định số 990/QĐ-UBND ngày 10/09/2023.

Sau 2 năm triển khai thực hiện, đến nay dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Việt Hàn giai đoạn I (quy mô 50ha) đã được đầu tư cơ bản đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào thuê đất trong KCN. Một số nội dung trong đồ án không phù hợp với điều kiện thực tế, vì vậy, việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch là cần thiết.

Theo Quyết định, 5 vị trí tại Khu công nghiệp Việt Hàn sẽ được điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Cụ thể:

Vị trí 1:

Điều chỉnh giảm một phần diện tích đất mặt nước (MN01, MN02), đất cây xanh (CX4), đất công nghiệp (CN12) thành đất cây xanh (CX-4). Điều chỉnh ranh giới lô đất HTKT2 theo Biên bản thống nhất giữa Ban quản lý lưới điện với Công ty TNHH phát triển FUJI Phúc Long. Điều chỉnh mở rộng lô đất HTKT-1 đảm bảo quỹ đất xây dựng trạm xử lý nước thải giai đoạn II.

Vị trí 2

Điều chỉnh một phần diện tích đất công nghiệp lô CN14 thành đất HCDV3 và một phần đất cây xanh.

Vị trí 3

Điều chỉnh tuyến mương thoát nước T6 (Đoạn từ mốc ranh giới số 5 và nối với tuyến kênh T6 hiện có chạy giữa các lô đất CN13, CN14 và CN15, CN16 kết nối với mương hiện có tại điểm ranh giới 66, 67) theo phương án chạy dọc theo ranh giới khu công nghiệp Việt Hàn kết nối với tuyến kênh hiện có chạy dọc đường gom đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang là đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và thuận lợi cho việc quản lý khai thác tuyến kênh T6 sau này. Điều chỉnh cắt bỏ một phần lô đất CN16 để bố trí đất HCDV và đường N5 kéo dài. Điều chỉnh một phần đất HCDV1 thành đất HTKT4 để bố trí trạm cứu hỏa theo quy định của PCCC.

Vị trí 4

Điều chỉnh giảm đất CN-11 để bố trí đất HCDV4 và điều chỉnh hướng tuyến của đoạn cuối tuyến D4 đảm bảo kết nối với đường hiện có của khu dân cư.

Vị trí 5

Cắt bỏ một phần diện tích đất CN10 để bố trí đất MN-03 (đảm bảo giữ nguyên tuyến mương tưới N2 hiện trạng và hành lang mương theo quy định). Bố trí quỹ đất CX-5 để hoàn trả đất nghĩa trang cho thôn Đức Liễn. Điều chỉnh các chỉ tiêu kỹ thuật của các lô đất thuộc Khu hành chính dịch vụ trong đồ án như sau: Điều chỉnh tầng cao tối đa từ 4 tầng lên 9 tầng; Hệ số sử dụng đất tối đa từ 2,8 lần lên 6,3 lần.

Ngoài ra, về hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Điều chỉnh mặt cắt đường đoạn từ nút giao N06 đến hết ranh giới quy hoạch đảm bảo phù hợp với mặt cắt tuyến đường từ nút giao N06 hướng đi cầu Á Lữ.

Bổ sung kéo dài tuyến đường N5 với chiều dài 243,0m và bố trí đầy đủ hệ thống cấp, thoát nước, chiếu sáng trên tuyến; Điều chỉnh đường nối Quốc lộ 17 với Quốc lộ 37 có chiều rộng từ 25m lên 34m - Mặt cắt 1A-1A; Bổ sung các tuyến đường hoàn trả vào thôn Đức Liễn nối với đường D3 với chiều dài khoảng 200m chiều rộng đường 5,0m; Bổ sung đường kết nối đường trục chính D1 với đường nội bộ xã Tăng Tiến với chiều dài khoảng 50m chiều rộng đường 5,0m nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của các hộ dân; Bổ sung 1 điểm đấu nối từ đường gom đường cao tốc Hà Nội – Bắc Giang vào khu HCDV1 tại lý trình Km124+642…

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang.

Khánh Vy