6 tháng, Việt Nam xuất siêu hơn 5 tỷ USD

Thống kê mới nhất từ Tổng cục Hải quan cho thấy, trong tháng 6/2020, cán cân thương mại cả nước thặng dư 1,86 tỷ USD. Tính lũy kế cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm thặng dư tới 5,46 tỷ USD, trong khi con số cùng kỳ năm trước là 1,72 tỷ USD.

Cụ thể, kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 6 đạt 43,26 tỷ USD, tăng 15,8% so với tháng 5/2020. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 22,564 tỷ USD, tăng 17,6% so với tháng 5, kim ngạch nhập khẩu đạt 20,712 tỷ, giảm tăng 14% so với tháng trước đó.

Tính chung từ đầu năm đến hết tháng 6, cả nước xuất khẩu 122,78 tỷ USD, tăng 0,2% so với cùng kỳ 2019; kim ngạch nhập khẩu cả nước đạt 117,32 tỷ USD, giảm 2,9% so với cùng kỳ 2019.

Về xuất khẩu, trong kim ngạch xuất khẩu 22,56 tỷ USD của tháng 6, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt kim ngạch 14,16 tỷ USD, tăng 19,2% so với tháng trước.

Luỹ kế đến hết tháng 6/2020, kim ngạch xuất khẩu 122,78 tỷ USD. Trong đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt kim ngạch xuất khẩu 79,7 tỷ USD, giảm 5,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Những mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam bao gồm: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 3,94 tỷ USD; Điện thoại các loại và linh kiện đạt giá trị xuất khẩu 3,65 tỷ USD; Hàng dệt may đạt 2,6 tỷ USD; Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 1,9 tỷ USD và giày dép các loại đạt 1,43 tỷ USD.

Về nhập khẩu, trong kim ngạch xuất khẩu 20,7 tỷ USD của tháng 6, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt kim ngạch 11,07 tỷ USD, tăng 17,3% so với tháng trước.

Luỹ kế đến hết tháng 6/2020, kim ngạch nhập khẩu đạt 117,32 tỷ USD, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt kim ngạch nhập khẩu 65,6 tỷ USD, giảm 5,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Những mặt hàng có giá trị nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam bao gồm: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 5,13 tỷ USD; Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 2,96 tỷ USD; Điện thoại các loại và linh kiện đạt 1,038 triệu USD và Vải các loại đạt 1,013 triệu USD.

T.Xuân