Bộ Công Thương đề nghị tạo luồng “ưu tiên đặc biệt” cho vận tải hàng hóa thiết yếu cho các tỉnh phía Nam

Bộ Công Thương yêu cầu UBND Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam tạo luồng “ưu tiên đặc biệt” cho các phương tiện vận tải hàng hóa thiết yếu phục vụ Chương trình Bình ổn thị trường cung ứng cho Tp Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Chiều 8/7, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo cung ứng hàng hóa của Bộ Công Thương ký công văn hỏa tốc gửi UBND Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về việc bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu để ứng phó với dịch Covid-19.

Trong Công văn, Bộ Công thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng.

Thứ nhất, tập trung đẩy mạnh việc bảo đảm hàng hóa thiết yếu cung ứng cho Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đang có dịch bệnh diễn biến phức tạp và phải thực hiện các biện pháp giãn cách, cách ly xã hội, đặc biệt là nguồn cung hàng hóa cho Chương trình Bình ổn thị trường đã được ký kết.

Thứ hai, Bộ Công Thương nhấn mạnh về việc tạo luồng “ưu tiên đặc biệt” cho các phương tiện vận tải hàng hóa thiết yếu phục vụ Chương trình Bình ổn thị trường cung ứng cho Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam có dịch bệnh đang phải thực hiện giãn cách, cách ly xã hội.

Đồng thời, các đơn vị chức năng phối hợp với các đơn vị vận tải chuyên nghiệp, đặc thù (như Viettel Post, VN Post…) triển khai và tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển, lưu thông hàng hóa thiết yếu cung ứng cho địa bàn của Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

đảm bảo lưu thông hàng hóa
Bộ Công Thương đặc biệt yêu cầu, phải tạo luồng “ưu tiên đặc biệt” cho các phương tiện vận tải hàng hóa thiết yếu phục vụ Chương trình Bình ổn thị trường cung ứng cho Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam có dịch bệnh đang phải thực hiện giãn cách, cách ly xã hội

Thứ ba, phối hợp với Tp. Hồ Chí Minh, thiết lập các điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa thiết yếu có kiểm soát an toàn dịch bệnh để thay thế các chợ đầu mối và các điểm trung chuyển đã bị đóng cửa nhằm bảo đảm cung ứng kịp thời hàng hóa cho người dân trong các khu vực của Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Thứ tư, tiếp tục khẩn trương bố trí, triển khai các điểm bán hàng thiết yếu bổ sung, lưu động có kiểm soát an toàn dịch bệnh thay thế cho các cơ sở bán hàng thiết yếu đã bị đóng cửa do dịch bệnh Covid-19.

Thứ năm, rà soát và khẩn trương triển khai các biện pháp phun khử khuẩn, các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 để sớm mở cửa trở lại các chợ, các cơ sở bán lẻ, đồng thời hướng dẫn các chợ, các cơ sở bán lẻ tổ chức hoạt động theo khuyến cáo của ngành y tế để vừa kiểm soát, an toàn dịch bệnh, vừa bảo đảm cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân.

Thứ sáu, phối hợp với lực lượng quản lý thị trường tại địa phương, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống hiện tượng găm hàng, tăng giá, bán hàng kém chất lượng.

Thứ bảy, Bộ Công Thương đề nghị, phối hợp với các cơ quan truyền thông, thông tin đầy đủ, kịp thời về năng lực cung ứng hàng hóa, các chương trình, địa điểm bán hàng hóa thiết yếu của các doanh nghiệp để ổn định tâm lý của người dân; công bố công khai, kịp thời các điểm bán hàng thiết yếu, các điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa cho người dân và các doanh nghiệp, tiểu thương kinh doanh hàng hóa thiết yếu để biết và thực hiện việc mua bán hàng hóa.

Hạ An