Bộ Công Thương xem xét rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ với phôi thép và thép dài nhập khẩu

Bộ Công Thương hiện đang thẩm định hồ sơ của 4 công ty sản xuất thép để xem xét việc rà soát cuối kỳ áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với mặt hàng phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam.

Trước đó, ngày 18/7/2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2968/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với mặt hàng phôi thépthép dài nhập khẩu vào Việt Nam (SG04). Thời hạn áp dụng biện pháp là 4 năm kể từ ngày 22/3/2016 – 21/3/2020 (nếu không gia hạn).

Ngày 31/5/2019, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) đã đăng thông báo công khai về việc đề nghị các doanh nghiệp có yêu cầu rà soát cuối kỳ biện pháp nộp Hồ sơ.

Tới ngày 1/7/2019, các nhà sản xuất trong nước đã có Hồ sơ yêu cầu rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với phôi thép và thép dài (ER01.SG04), bao gồm 4 công ty: Công ty CP Thép Hoà Phát Hải Dương, Công ty CP Thép Miền Nam, Công ty CP Thép Thủ Đức và Công ty CP Thép Biên Hoà.

Sau đó, Cục Phòng vệ thương mại đã rà soát, đề nghị các doanh nghiệp bổ sung hồ sơ theo quy định và nhận lại hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Trong thời hạn 30 ngày từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Cục Phòng vệ thương mại cho biết sẽ thẩm định hồ sơ để trình Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét tiến hành điều tra hoặc không tiến hành điều tra vụ việc rà soát cuối kỳ.

Nội dung thẩm định Hồ sơ yêu cầu rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với phôi thép và thép dài nhập khẩu bao gồm:

a) Xác định dấu hiệu gia tăng của hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam kể từ khi biện pháp tự vệ được áp dụng;

b) Thông tin về tình trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành sản xuất trong nước kể từ khi biện pháp tự vệ được áp dụng;

c) Thông tin về điều chỉnh của ngành sản xuất trong nước kể từ khi biện pháp tự vệ được áp dụng;

d) Khả năng ngành sản xuất trong nước bị thiệt hại nghiêm trọng hoặc bị đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng nếu chấm dứt việc áp dụng biện pháp tự vệ.

Để phục vụ công tác thẩm định, cũng như đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, Cục Phòng vệ thương mại đề nghị các doanh nghiệp trong nước sản xuất, kinh doanh hàng hóa tương tự hoặc hàng hoá cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu cung cấp:

- Thông tin về doanh nghiệp;

- Công suất thiết kế và sản lượng của phôi thép và thép dài trong các năm: 2016, 2017, 2018 và 6 tháng đầu năm 2019;

- Ý kiến của công ty về vụ việc (đồng ý, phản đối, không có ý kiến);

- Bất kỳ tài liệu/chứng cứ nào khác mà công ty cho rằng liên quan đến vụ việc.

Thời hạn để các doanh nghiệp cung cấp các thông tin phục vụ rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu là ngày 15/8/2019.

Thy Thảo