Các nước thành viên EU được phép cấm cây trồng biến đổi gene

Ủy ban Môi trường của Nghị viện châu Âu ngày 11/11 đã bỏ phiếu thông qua quy định mới về cây trồng biến đổi gene (GMO), cho phép các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) cấm hay hạn chế đối với giốn
Theo thông báo của Nghị viện châu Âu, những nước phản đối GMO có thể căn cứ vào chính sách môi trường, quy hoạch quốc gia hay thành phố, chính sách nông nghiệp, chính sách công hay những tác hại về kinh tế-xã hội để đưa ra quyết định cấm.

Cũng theo thông báo trên, Cơ quan an toàn thực phẩm châu Âu cần tính đến những tác động trước mắt, lâu dài, trực tiếp cũng như gián tiếp của GMO đối với sức khỏe của con người cũng như môi trường, đồng thời phải đưa ra những đánh giá một cách thận trọng.

Các nhóm môi trường hoan nghênh sự thông qua của Ủy ban Môi trường đối với thỏa thuận mà các nhà lãnh đạo EU đã đạt được hồi tháng Sáu, cho rằng quy định mới sẽ cho các chính phủ châu Âu quyền cấm canh tác GMO trên lãnh thổ quốc gia, trong khi khiến các công ty lai tạo GMO gặp khó khăn khi kiện các chính phủ cấm giống cây trồng này ra tòa.

Văn bản mà Ủy ban Môi trường vừa thông qua sẽ được chuyển cho các nước thành viên EU để thảo thêm trước khi chuyển lại cho Nghị viện châu Âu phê chuẩn.