Chi cục Hải quan Hưng Yên nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh Hưng Yên

Ngày 11/1/2023, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức trao tặng Cờ thi đua cho các tập thể tiêu biểu, xuất sắc năm 2022.

 

chi cục
Ông Hoàng Ngọc Nhụy Chi cục trưởng (thứ 2 từ phải sang) và đại diện các đơn vị có thành tích tiêu biểu, xuất sắc nhận Cờ thi đua

Chi cục Hải quan Hưng Yên (Cục Hải quan Hải Phòng) là một trong những tập thể tiêu biểu, xuất sắc được UBND tỉnh Hưng Yên tặng Cờ thi đua. Đây là sự ghi nhận của lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đối với những nỗ lực, cố gắng của đơn vị trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Đồng thời là phần thưởng lớn, có ý nghĩa quan trọng để hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập Chi cục (19/5/2008-19/5/2023); là sự khích lệ, động viên đối với toàn thể cán bộ nhân viên, người lao động để tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào thành tích chung của Cục Hải quan Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên

Chi cục trưởng Hoàng Ngọc Nhụy chia sẻ về những kết quả nổi bật của Hải quan Hưng Yên trong năm 2022: Thu ngân sách, Chi cục thu được 4.446 tỷ đồng, đạt 123,5% chỉ tiêu UBND tỉnh Hưng Yên và Cục Hải quan Hải Phòng giao (3.600 tỷ đồng), tăng 522 tỷ đồng (tương ứng 15%) so với năm 2021.

Năm 2022, Chi cục giải quyết thủ tục cho 274.735 tờ khai xuất nhập khẩu; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 11,42 tỷ USD tăng 6% so với năm 2021. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 6,28 tỷ USD tăng 9%, kim ngạch nhập khẩu 5,14 tỷ USD tăng 2%...

Để đạt được kết quả trên, Chi cục Hải quan Hưng Yên đã chủ động tích cực, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu NSNN theo tinh thần Chỉ thị số 439/CT-TCHQ ngày 11/02/2022 của Tổng cục Hải quan, công văn số 1504/HQHP- TXNK ngày 23/02/2022 của cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Đồng thời, Chi cục luôn thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Hưng Yên nhất là các nội dung liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa với phương châm “lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”.

Chi cục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp, từng bước làm thay đổi toàn diện nhận thức của toàn thể cán bộ công chức về “lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”, “lấy mức độ hài lòng của doanh nghiêp làm thước đo quan trọng để đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân”.

Theo đó, Chi cục đã triển khai nhiều giải pháp tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, đảm bảo sự công bằng, minh bạch trong quá trình thực hiện thủ tục, nghiêm cấm hành vi gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Trong năm 2022, tổ chức thành công Hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp với nội dung “Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về hải quan, năng lực tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ và góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022”.

Tổ chức Lễ ký biên bản ghi nhớ giữa Chi cục Hải quan Hưng Yên và Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên trong việc phối hợp nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước trong việc quản lý các dự án đầu tư và các tổ chức kinh tế trong các khu công nghiệp trên địa bàn.

Năm 2022, Chi cục Hải quan Hưng Yên đã ký kết được 1.630 bản thỏa thuận quan hệ đối tác Hải quan - Doanh Nghiệp.

“Các hoạt động phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp trong năm 2022 đã góp phần nâng cao ý thức hợp tác, tính chuyên nghiệp của các hiệp hội doanh nghiệp trong tham vấn, hoàn thiện chính sách pháp luật, giám sát thực thi pháp luật và hợp tác xây dựng năng lực cho cơ quan Hải quan và doanh nghiệp. Đồng thời xây dựng, củng cố niềm tin của doanh nghiệp đối với cơ quan Hải quan trong tiếp thu và giải quyết các vướng mắc, kiến nghị; thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo của cơ quan Hải quan trong triển khai hoạt động đối tác các cấp”, Chi cục trưởng Hoàng Ngọc Nhụy nhấn mạnh.

Minh Huế