Chính thức điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội mới và truy trả chênh lệch tăng thêm từ ngày 14/8

Từ ngày 14/8, chi trả mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng mới, truy trả đầy đủ phần chênh lệch tăng thêm chưa lĩnh của tháng 7/2023 cho người dân.

điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Sáng 18/7, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết sẽ thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng cho người dân. Cơ quan bảo hiểm cũng truy trả đầy đủ phần chênh lệch tăng thêm chưa lĩnh của tháng 7/2023 cho người hưởng bắt đầu từ ngày 14/8, tức ngay khi Nghị định 42/2023 có hiệu lực.

Trước đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo sẽ lùi việc trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội mới cho người hưởng sang kỳ chi trả của tháng 9 và truy lĩnh phần chênh lệch tăng thêm của tháng 7 và tháng 8. 

Tuy nhiên, tại phiên họp thường trực Chính phủ ngày 12/7, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu chi trả lương hưu và trợ cấp ngay trong tháng 8.

Hiện Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã và đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ liên quan, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, sẵn sàng để triển khai công tác chi trả lương hưu, trợ cấp cho người hưởng thuận lợi, đúng quy định.

Cụ thể, cập nhật Phần mềm Quản lý chi trả các đối tượng đang hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hằng tháng; lập và chuyển danh sách chi trả theo quy định; phối hợp với cơ quan Bưu điện để cấp kinh phí và có kế hoạch tổ chức chi trả lương hưu kịp thời theo mức hưởng mới tới người hưởng từ ngày 14/8 tới đây.

Theo đó, lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ 1/7/2023 = mức lương tháng 6 liền kề x 1,125.

Ví dụ, cán bộ có lương 5 triệu đồng/tháng thì lương hưu mới sẽ là 5 triệu đồng x 1,125 (tức 12,5%) = 5,625 triệu đồng/tháng.

Trường hợp tăng 20,8% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp của tháng 6/2023 nếu chưa được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021 của Chính phủ.

Như vậy, lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ 1/7/2023 = mức lương tháng 6 liền kề x 1,208.

Ví dụ, cán bộ có lương 5 triệu đồng/tháng thì lương hưu mới sẽ là 5 triệu đồng x 1,208 (tức 20,8%) = 6,040 triệu đồng/tháng.

Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng trước ngày 1/1/1995 tại Nghị định 42/2023 sau khi tăng lương mà mức hưởng thấp hơn 3 triệu đồng/tháng thì tăng thêm.

Cụ thể, tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng với những người có mức hưởng dưới 2,7 triệu đồng/người/tháng. Tăng lên bằng 3 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 2,7 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3 triệu đồng/người/tháng.

Ngọc Châm