Cơ chế hạn ngạch thuế quan đối với tất cả các mặt hàng trừ gạo trong EVFTA

Bộ Công Thương đã cung cấp các thông tin về cơ chế phân bổ và quản lý TRQ của EU đối với tất cả các mặt hàng trừ gạo trong Hiệp định EVFTA.

Hạn ngạch thuế quan đối với tất cả các mặt hàng trừ gạo mà EU dành cho Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định EVFTA được phân bổ theo cơ chế “doanh nghiệp đăng ký trước thì được cấp hạn ngạch trước” (first-come, first-serve), dựa vào ngày mà đơn xin cấp phép nhập khẩu được cơ quan hải quan của EU chấp thuận.

Bộ Công Thương cung cấp các thông tin về cơ chế phân bổ và quản lý TRQ của EU đối với tất cả các mặt hàng trừ gạo trong Hiệp định EVFTA như sau:

- Cơ quan đầu mối của EU phụ trách phân bổ và quản lý TRQ đối với các mặt hàng thuộc diện cam kết trong Hiệp định EVFTA là Tổng cục Thuế và Hải quan (Directorate General Taxation and Customs Union - DG TAXUD).

- TRQ sẽ được phân bổ và quản lý theo quy định tại Điều 49 đến 54 của Quy định thực thi (EU) 2015/2447. Theo đó, hàng hóa nhập khẩu vào EU theo cơ chế TRQ sẽ được phân bổ theo cơ chế “doanh nghiệp đăng ký trước thì được cấp hạn ngạch trước” (firstcome, first-serve), dựa vào ngày mà đơn xin cấp phép nhập khẩu được cơ quan hải quan của EU chấp thuận.

Ví dụ, tất cả các đơn xin cấp phép nhập khẩu được chấp thuận vào ngày 01 tháng 8 năm 2020 (dự kiến là ngày Hiệp định EVFTA bắt đầu có hiệu lực) sẽ được phân bổ TRQ trước, và lượng hạn ngạch còn lại sẽ được phân bổ cho các đơn xin cấp phép nhập khẩu được chấp thuận vào ngày 02 tháng 8 năm 2020 và các ngày sau đó. Tham khảo Điều 49 đến 54 của Quy định thực thi (EU) 2015/2447.

- EU đã ban hành văn bản hướng dẫn thực thi các cam kết về TRQ trong Hiệp định EVFTA. Mọi thông tin về việc phân bổ và quản lý TRQ có thể tham khảo tại đường link dưới và kết nối đến các đường link liên quan khác của EU: http://evfta.moit.gov.vn/default. aspx?page=news&do=detail&category_ id=13caec66-a1f8-4b9c-9066- b25657f4d36d&id=302702ae-3e75-452f9db8-17d003197652

- Về phía Việt Nam, doanh nghiệp không cần phải làm các thủ tục đăng ký về TRQ nào với Bộ Công Thương. Các doanh nghiệp cần chủ động bám sát, trao đổi với các doanh nghiệp đối tác phía EU để xác định lượng hạn ngạch mà đối tác được cấp và thống nhất với đối tác về thời gian giao hàng hợp lý. EU cũng lưu ý rằng để được hưởng ưu đãi trong TRQ, hàng hóa nhập khẩu theo cơ chế này cần đáp ứng quy tắc xuất xứ quy định tại Hiệp định EVFTA.

Cụ thể, hàng hóa có xuất xứ Việt Nam khi nhập khẩu vào EU cần nộp giấy chứng nhận xuất xứ, tờ khai tự chứng nhận xuất xứ hoặc khai báo xuất xứ theo quy định tại Điều 15, Nghị định thư 1 về Quy định hàng hóa có xuất xứ và phương thức hợp tác quản lý hành chính của Hiệp định EVFTA.

Thanh Xuân