Cơ Điện Lạnh (REE): Phát hành thêm hơn 53,3 triệu cổ phiếu để thanh toán cổ tức năm 2022

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE) vừa thông báo sẽ phát hành thêm hơn 53,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 15%, ngày đăng ký cuối cùng là 22/5/2023.

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (mã chứng khoán: REE - sàn: HoSE) vừa thông báo sẽ phát hành thêm hơn 53,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới).

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá của đợt phát hành này là 533,1 tỷ đồng và nguồn vốn phát hành từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty. Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông được hưởng quyền là ngày 22/5/2023.

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh cho biết cổ đông sở hữu quyền không được chuyển nhượng quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu và cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2022 không bị hạn chế chuyển nhượng sau niêm yết.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 diễn ra hồi cuối tháng 3, cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 25%, gồm 10% cổ tức bằng tiền mặt và 15% cổ tức bằng cổ phiếu. Cổ tức bằng tiền mặt đã được thanh toán vào đầu tháng 4 vừa qua.

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh REE
Điều kiện thuỷ văn tiếp tục thuận lợi đã giúp Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý 1/2023.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 1/2023, Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt gần 2.2364 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.055 tỷ đồng, lần lượt tăng gần 16% và tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ tiêu lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) của công ty đạt 2.096 đồng/cổ phiếu.

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh cho biết mảng điện có thuỷ điện tiếp tục ghi nhận doanh thu và lợi nhuận vượt kế hoạch nhờ thuỷ văn tiếp tục thuận lợi trong quý 1/2023. Do đó, mặc dù kết quả từ điện gió và điện mặt trời có giảm nhẹ nhưng tổng thể chung mảng điện trong quý 1/2023 vẫn tăng trưởng. Đồng thời, đối với mảng nước, các công ty nước nguồn, phân phối nước đều duy trì được sản lượng, hoạt động kinh doanh ổn định, doanh thu và lợi nhuận đều đạt dự kiến.

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh hiện đang hoạt động chính trong 4 mảng, gồm: cơ điện lạnh, bất động sản, điện và nước. Bên cạnh đó, công ty đang nắm giữ 38 triệu cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (mã chứng khoán: VIB - sàn: HoSE) với giá trị sổ sách là 738 tỷ đồng.

Trong năm 2022, Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt gần 9.372 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 3.515 tỷ đồng, tăng 61% và tăng 64% so với cùng kỳ năm 2021. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất kể từ khi công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán vào năm 2000.

Trên nền kết quả kinh doanh cao, trong năm 2023, Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh đặt mục tiêu doanh thu ở mức 10.962 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.700 tỷ đồng, lần lượt tăng 17% và 0,3% so với thực hiện trong năm 2022. Như vậy, kết thúc quý 1/2023, công ty đã hoàn thành 21,6% mục tiêu doanh thu và 39% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên giao dịch ngày 16/5, cổ phiếu REE của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh có giá tham chiếu đạt 67.100 đồng/cổ phiếu.

Quỳnh Trang