Công đoàn EVNGENCO2 tổ chức Hội nghị tập huấn Công tác dân chủ ở cơ sở

Trong hai ngày 25 và 26/5/2022, tại Đà Nẵng, Công đoàn Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) tổ chức Hội nghị tập huấn công tác dân chủ ở cơ sở (DCCS) tại nơi làm việc nhằm thống nhất thực hiện tốt quy chế dân chủ ở các đơn vị và Tổng công ty.

Sự kiện nhằm trang bị thêm kiến thức cho đội ngũ cán bộ công đoàn và nhân viên phụ trách công tác DCCS EVNGENCO2 cập nhật các quy định mới, nâng cao nghiệp vụ, tham mưu cho lãnh đạo thực hiện đúng các quy định về DCCS tại nơi làm việc.

Ông Uông Quang Huy – Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam trực tiếp chia sẻ và truyền đạt cùng với hơn 80 cán bộ công đoàn, lãnh đạo và nhân viên phụ trách công tác DCCS của EVNGENCO2 và các đơn vị. Ngoài ra, Hội nghị tập huấn còn mở rộng đến các Công đoàn bộ phận, Tổ công đoàn, Ban thanh tra nhân dân các đơn vị thông qua hệ thống Zoom meeting.

Tham dự buổi tập huấn, các đại biểu đã được thông tin, chia sẻ, thảo luận phổ biến các nội dung liên quan như: Phổ biến Hướng dẫn số 41/HD-TLĐ ngày 11/11/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Công đoàn tham gia đối thoại và Quy chế dân chủ tại nơi làm việc, các nội dung có liên quan về xây dựng thỏa ước lao động tập thể và thực hiện Quy chế dân chủ, một số điểm mới và các quy định có liên quan đến tình hình lao động, Bộ luật lao động,…

Phát biểu tại Hội nghị tập huấn, Ông Nguyễn Duy Lăng – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cho biết việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là những nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đưa công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở vào nề nếp.

Theo ông Lăng các đơn vị cần gắn chặt việc thực hiện quy chế dân chủ với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, từng mặt công tác và trách nhiệm của từng cá nhân; từ đó tạo thêm động lực thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, văn hoá xã hội và an ninh năng lượng, quốc phòng; Đồng thời, chỉ đạo các cán bộ công nhân viên tham dự thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả nhất những kiến thức đã học.

Qua Hội nghị Công đoàn EVNGENCO2 muốn hướng tới sự chuyển biến mạnh mẽ các cấp công đoàn, nhất là ở công đoàn cơ sở trong việc nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết, thực hiện hiệu quả thỏa ước lao động tập thể và góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động cũng như xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

 

Pvi, GENCO2