Đại hội đại biểu Đảng bộ tập đoàn TKV lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 25/6/2020, Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đại hội được Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương chọn làm điểm. Tham dự có lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan, các địa phương và các đại biểu là đảng viên ưu tú của TKV.
Đại hội đại biểu lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 TKV:
Đại hội đại biểu lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 TKV

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Lê Minh Chuẩn nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ TKV đã tập trung thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên, trong đó, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, ban hành nhiều nghị quyết để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy. Chú trọng việc kiện toàn, củng cố tổ chức cơ sở Đảng và đồng bộ hệ thống chính trị ở cơ sở, đề cao vai trò của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy và đơn vị. Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ, công tác quản lý đảng viên và phát triển đảng viên mới và phát huy cao nhất vai trò của các đoàn thể trong hệ thống chính trị gắn với công tác nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TKV trình bày Báo cáo chính trị của Ban chấp hành tại Đại hội Đảng bộ tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025
Đồng chí Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TKV trình bày Báo cáo chính trị của Ban chấp hành tại Đại hội Đảng bộ tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

“Đây là một trong những yếu tố quan trọng duy trì sự đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và người lao động, góp phần ổn định chính trị, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành nhiệm vụ được giao” - đồng chí Lê Minh Chuẩn nói và cho biết thêm, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy tập đoàn cũng đã phối hợp chặt chẽ với các đảng ủy cấp trên cơ sở có liên quan trong lãnh đạo xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong Tập đoàn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ hằng năm, khắc phục những bất cập của mô hình tổ chức chính trị. Nhờ đó, các tổ chức đảng trong tập đoàn đã phát huy được vai trò là hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị ở cơ sở.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy tập đoàn đã kịp thời chỉ đạo điều chỉnh kế hoạch sản xuất - kinh doanh hằng năm cũng như kế hoạch dài hạn 5 năm cho phù hợp với thị trường, với mục tiêu là đảm bảo đủ việc làm và thu nhập cho người lao động, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh chung của tập đoàn, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

“Chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo, điều hành của Chỉnh phủ trong việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tham gia tích cực vào công tác an sinh xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” - đồng chí Lê Minh Chuẩn bổ sung kết quả hoạt động nổi bật của Đảng bộ TKV trong nhiệm kỳ qua và cho rằng, những kết quả quan trọng trong công tác Đảng nói trên đã góp phần giúp TKV hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đề ra trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đoàn chủ tịch
Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng bộ tập đoàn TKV lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy TKV đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị hoàn thành hầu hết những chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Tốc độ tăng trưởng tổng doanh thu bình quân đạt 7,9%/năm. Than nguyên khai khai thác bình quân gần 38 triệu tấn/năm, sản lượng than tiêu thụ bình quân 41,2 triệu tấn/năm. Các lĩnh vực sản xuất khoáng sản, điện, vật liệu nổ công nghiệp, cơ khí đều đạt mức tăng trưởng cao. Thu nhập bình quân người lao động tăng 9,2%/năm. Công tác tái cơ cấu, đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ môi trường đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy Tập đoàn quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hằng năm có 94,6% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Các đại biểu tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TKV lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Các đại biểu tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TKV lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Duy trì tăng trưởng hiệu quả, bền vững

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ TKV xác định mục tiêu tổng quát: Phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, năng lực canh tranh; xây dựng TKV phát triển bền vững. Trong đó, sản lượng than khai thác đạt 190 triệu tấn, bình quân 38 triệu tấn/năm, than nhập khẩu bình quân 12,8 triệu tấn/năm. Công nghiệp khoáng sản, điện, vật liệu nổ công nghiệp, sản xuất cơ khí đạt mức tăng trưởng cao. Thu nhập cho người lao động bình quân tăng 5 - 7%/năm. Hằng năm, Đảng bộ TKV và các đoàn thể trong hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Ban Chấp hành Đảng bộ TKV khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Đảng bộ TKV khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TKV lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 33 đồng chí. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành khóa mới đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Kết quả bầu Bí thư Đảng ủy, đồng chí Lê Minh Chuẩn tái đắc cử Bí thư Đảng ủy TKV khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%. 

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Thúy Hà - Mạnh Hùng