Đến năm 2030, Nghệ An sẽ có 59 cụm công nghiệp

Thông tin từ Sở Công Thương cho biết, năm 2021, trên cơ sở đánh giá lại tình hình thực hiện quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh giai đoạn 2014-2020, tỉnh đã phê duyệt 53 cụm công nghiệp tập trung.

Tuy vậy, quá trình thực hiện đã phát sinh những bất cập, trong đó, một số cụm công nghiệp không còn phù hợp và không thu hút được nhà đầu tư nên tỉnh phải tiến hành rà soát lại để loại bỏ hoặc bổ sung mới.

Trên cơ sở khảo sát đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất của UBND các huyện, thị, Sở Công Thương đã hoàn thành quy hoạch Cụm công nghiệp Nghệ An đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 trình UBND tỉnh thông qua.

Cụ thể, theo bản quy hoạch mới, cùng với giữ nguyên hiện trạng và đề xuất mở rộng 38 CCN hiện có, đã phê duyệt từ trước (gồm 24 CCN đã thành lập và đi vào hoạt động và 14 CCN mới được bổ sung vào quy hoạch năm 2019-2020), nay còn phù hợp, Sở Công Thương đã đề xuất loại bỏ 15 CCN không đủ điều kiện công nhận, vị trí không còn phù hợp do quá gần khu dân cư hoặc quá xa trung tâm.

Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An

Bên cạnh đó, căn cứ vào tình hình mới, tỉnh cũng đề xuất bổ sung 21 CCN vào phương án phát triển CCN tỉnh đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2050.

Như vậy, sau khi bổ sung, điều chỉnh, Nghệ An sẽ có 59 CCN với tổng diện diện tích là 1.800,89 ha; tăng 790 ha so với giai đoạn trước.

So với các tỉnh, việc đến năm 2030, Nghệ An có 59 CCN là chưa nhiều nhưng điều kiện nguồn lực của tỉnh thời gian qua còn khiêm tốn nên phải cân nhắc để đảm bảo tính khả thi. Việc đưa thêm một số CCN tập trung vào quy hoạch lần này là theo Nghị định 68 và 66/CP/2020 sửa đổi về phát triển, quản lý CCN của Chính phủ; đồng thời đón bắt các chủ trương phát triển Nghệ An thành tỉnh công nghiệp.

Do có diện tích tự nhiên lớn nên Nghệ An được đánh giá tiềm năng phát triển công nghiệp khá cao; việc bổ sung, đưa thêm một số CCN mới nhằm tạo quỹ đất cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp đồng thời chuẩn bị điều kiện, cơ sở để kêu gọi vốn đầu tư vào lĩnh vực này.

Hưng Nguyên