Điện Biên: Công tác kế hoạch đầu tư góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Thời gian qua, công tác kế hoạch và đầu tư đã góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh Điện Biên.

Điện Biên chú trọng công tác lập quy hoạch

Xác định công tác lập quy hoạch có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội địa phương, trong thời gian qua, đặc biệt là trong năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên đã phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị tư vấn trong công tác lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu trong dự án lập quy hoạch tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 đến 2030 tầm nhìn đến năm 2050. Đây là dự án Sở Kế hoạch và Đầu tư được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư Dự án Quy hoạch...

Điện Biên
Ông Nguyễn Phi Sông - Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Điện Biên

Đáng chú ý, Sở còn tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Dự toán lập nhiệm vụ Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ. Đến nay, công tác lập Quy hoạch di tích đã được chủ đầu tư thực hiện xong việc xây dựng nhiệm vụ lập Quy hoạch chuẩn bị các bước trình thẩm định. Đây được đánh giá là dự án có vai trò quan trọng với địa phương.

Công tác đầu tư được Điện Biên triển khai tích cực

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 năm, giai đoạn 2021-2025 của tỉnh.

Điện Biên
Đường 7/5 

Phát huy vai trò của mình, Sở Kế hoạch và Đầu tư Điện Biên đã tham mưu cho UBND phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn giai đoạn 2021 - 2025 và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư năm 2021 theo quy định. Song song với đó, phối hợp với sở, ban ngành, các chủ đầu tư để nắm bắt tình hình triển khai thực hiện các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm của tỉnh như: Dự án xây dựng các điểm tái định cư, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên; Dự án hạ tầng khung, Dự án đường 60m… Qua đó xác định các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và có giải pháp cụ thể để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Năm 2021, công tác đầu tư công trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Một số công trình, dự án hoàn thành, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời tiếp tục đầu tư, khởi công mới các công trình, dự án quan trọng, trọng điểm có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Ông Nguyễn Phi Sông - Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Điện Biên đánh giá "Công tác kế hoạch đầu tư góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên".

Điện Biên
Nâng cấp sân bay Điện Biên là một trong những dự án đầu tư công của Điện Biên

Các công trình dự án trọng điểm, quan trọng của tỉnh như: Dự án Đường 60m, Hạ tầng khung, Dự án giải phóng mặt bằng, xây dựng các điểm tái định cư thực hiện dự án mở rộng Cảng hàng không Điện Biên... được quan tâm, chỉ đạo sát sao và đã hoàn thành theo kế hoạch đề ra góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế, tạo động lực cho công tác kêu gọi thu hút đầu tư trên địa bàn...

Xác định nguồn vốn đầu tư là một trong những động lực quan trọng cho phát triển kinh tế địa phương, tỉnh Điện Biên luôn chú trọng công tác kêu gọi, thu hút đầu tư. Chỉ tính riêng năm 2021, Ban Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy cơ quan quán triệt và tập trung chỉ đạo công tác xúc tiến đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khảo sát và thực hiện đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, vận động 03 Nhà đầu tư tự quyết định chấm dứt hoạt động 03 dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc dẫn đến hiệu quả của dự án là không khả thi, đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Sở Kế hoạch Đầu tư còn xây dựng Chương trình hành động cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chương trình hành động thực hiên Nghị quyết 12/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; tổ chức Hội nghị Gặp mặt - Đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2021 và gặp mặt định kỳ hành tháng với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh để nắm bắt các khó khăn vướng mắc, đề xuất các giải pháp tháo gỡ kịp thời. Triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành, địa phương (DDCI) năm 2021 và xây dựng Đề án "Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2021-2025 tỉnh Điện Biên".

Ngoài ra, tiếp tục vận động xúc tiến, tạo điều kiện để các tập đoàn lớn như TH, Vingroup, Sangroup, VietJet, FLC... k

hảo sát, đề xuất đầu tư một số dự án lớn và tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đã có chủ trương đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tham mưu về danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021-2025, danh mục quốc gia các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài năm 2021, tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến tìm hiểu và nghiên cứu, khảo sát trên 30 dự án đầu tư…

Điện Biên
Nền hành chính Điện Biên từng bước được hiện đại hóa

Riêng với công tác quản lý nguồn vốn ODA, Sở đã chủ động thực hiện tốt công tác giao, phân bổ vốn nước ngoài và vốn đối ứng cho các dự án ODA. Kịp thời điều chỉnh kế hoạch vốn cho các dự án sử dụng vốn ODA, đảm bảo phù hợp với khả năng, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn của các dự án. Đồng thời chủ động nắm bắt tình hình tiến độ thực hiện kế hoạch từ các đơn vị để kịp thời tham mưu với UBND tỉnh phương án xử lý các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện. Đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan tham gia xây dựng đề xuất các dự án mới nhằm kêu gọi các nhà tài trợ ODA cho tỉnh. Thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thẩm định phân bổ chi tiết kế hoạch vốn cho 07 dự án.

Đặc biệt, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư, Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng ngày càng thực chất và hiệu quả hơn góp phần tạo sự minh bạch và thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận thông tin cũng như tra cứu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Từ đó, giúp Điện Biên trở thành một trong những điểm đến được doanh nghiệp ưa chuộng.

Lê Hoa