Điện Biên loại bỏ 4 dự án thủy điện nhỏ có hiệu quả kinh tế thấp

4 trong 6 dự án dự án thủy điện có quy mô công suất nhỏ, hiệu quả kinh tế thấp đã được UBND tỉnh quyết định đưa ra khỏi quy hoạch phát triển thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở rà soát, đánh giá tình hình triển khai đầu tư xây dựng các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương Điện Biên đã kiến nghị UBND tỉnh loại bỏ khỏi quy hoạch phát triển thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn 6 dự án thủy điện gồm: Dự án thủy điện Nậm Ngắm; Dự án thủy điện Chà Nưa 1, 2; Dự án thủy điện Tủa Thàng; Dự án thủy điện Lê Bâu 1; Dự án thủy điện Nậm Khẩu Hu 2. Các thủy điện này có công suất trung bình từ 2,5-3,5MW.

Trong 6 dự án Sở Công Thương trình, UBND tỉnh đã loại 4 dự án: Dự án thủy điện Chà Nưa 1, 2; Dự án thủy điện Tủa Thàng; Dự án thủy điện Lê Bâu 1. Các thủy điện này có công suất trung bình từ 2,5-3,5MW.

Lý do loại bỏ khỏi quy hoạch là do các dự án thủy điện này ảnh hưởng lớn đến môi trường sinh thái và đời sống nhân dân; dự án có quy mô công suất nhỏ, không khả thi, hiệu quả đầu tư thấp; ảnh hưởng lớn đến điều kiện dân sinh, kinh tế xã hội, môi trường; diện tích chiếm đất của dự án lớn; dự án không đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước của Nhà máy nước Điện Biên, nơi cung cấp nước sinh hoạt cho toàn bộ thành phố Điện Biên Phủ và một phần huyện Điện Biên.

Tính đến ngày 31/5/2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên có 47 dự án thủy điện vừa và nhỏ, với tổng công suất lắp máy khoảng 522MW. Trong đó có 11 nhà máy thủy điện đang vận hành khai thác, tổng công suất lắp máy 137,3MW, 21 dự án thủy điện đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, tổng công suất lắp máy dự kiến là 301,1MW (trong đó có 06 dự án đang thi công xây dựng, tổng công suất lắp máy 123MW).

Pham Hưng