Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu: Dự kiến lắp đặt 100% công tơ đo xa vào cuối năm 2022

6 tháng đầu năm 2022, Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt việc cung cấp điện phục vụ nhu cầu sản xuất - kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân.

Theo đó, sản lượng điện thương phẩm 6 tháng đầu năm 2022 thực hiện đạt 3.735,21 triêụ kWh, bằng 48,35% so với kế hoạch SPC giao, tăng 5,07% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổn thất điện năng 2,31% tăng hơn 0,63% so với cùng kỳ năm 2021 và cao hơn 0,71% kế hoạch giao (KH 1,6%). Độ tin cậy cung cấp điện bao gồm thời gian mất điện của khách hàng, tần suất mất điện kéo dài, tần suất mất điện thoáng qua… đều thực hiện tốt hơn kế hoạch giao.

Ngoài ra, về hiện đại hóa phương tiện đo đếm, tỷ lệ lắp đặt công tơ điện tử đo đếm dữ liệu đo xa là 70%, Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu đã có kế hoạch lắp đặt 100% công tơ đo ghi từ xa vào cuối năm 2022, đến nay có 4/8 Điện lực hoàn thành (là Tp. Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, huyện Đất Đỏ và Côn Đảo).

Ông Nguyễn Văn Giáp - Giám Đốc PC BR-VT báo cáo tình hình hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty với đoàn công tác EVNSPC

Đồng thời, về công tác sửa chữa lớn, cải tạo và đầu tư xây dựng lưới điện trong 6 tháng đầu năm đã đóng điện nghiệm thu 3 công trình với 41,6 km trung thế, 13,9 km hạ thế và 1,1 MVA trạm biến áp phân phối, giá trị thực hiện là 44 tỷ đồng.

Dự kiến năm 2022 sẽ đưa vào vâṇ hành 22 công trình nhằm đáp ứng nhu cầu cấp điêṇ cho toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong đó 4 công trình 110kV, 01 công trình lắp đặt nguồn điện cho Huyện Côn Đảo và 17 công trình lưới điện phân phối.

Công tác sửa chữa lớn đã triển khai thi công 17/17 công trình, tiến độ thi công ước đạt 46,8% so với kế hoạch và 01 công trình sửa chữa nguồn máy phát cho NM điện An Hội - Côn Đảo, dự kiến năm 2022 thực hiện 19 công trình  sửa chữa lớn.

Hoàng Dương