Doanh thu bán lẻ hàng hóa 10 tháng tăng 15% so cùng kỳ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng năm 2022 tăng 13,9% so với 10 tháng năm 2019 - năm trước khi xảy ra dịch Covid-19. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa 10 tháng năm 2022 ước đạt 3.675,4 nghìn tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

hàng hóa

Theo Tổng cục Thống kê, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ tiếp tục phục hồi và tăng cao với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10/2022 ước đạt 486,4 nghìn tỷ đồng, tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 4.643,6 nghìn tỷ đồng, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2021 giảm 5,1%), nếu loại trừ yếu tố giá tăng 16,1% (cùng kỳ năm 2021 giảm 6,8%).

"Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng năm 2022 tăng 13,9% so với 10 tháng năm 2019 - năm trước khi xảy ra dịch Covid-19. Mặc dù vậy, quy mô tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng năm 2022 chỉ đạt 83,2% quy mô của chỉ tiêu này nếu ước tính trong điều kiện bình thường không xảy ra dịch Covid-19 từ năm 2020 đến nay", Tổng cục Thống kê cho biết.

bán lẻ hàng hóa
Nguồn: Tổng cục Thống kê

10 tháng, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 3.675,4 nghìn tỷ đồng

Doanh thu bán lẻ hàng hóa 10 tháng năm 2022 ước đạt 3.675,4 nghìn tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước (loại trừ yếu tố giá tăng 11%). Trong đó, nhóm vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 24,7%; may mặc tăng 17,3%; phương tiện đi lại (trừ ô tô) tăng 16%; lương thực, thực phẩm tăng 9,8%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 6,9%.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa 10 tháng năm 2022 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương: Khánh Hòa tăng 30,2%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 26,7%; Bình Dương tăng 16,7%; Cần Thơ tăng 16,6%; Đà Nẵng tăng 14,6%; Hà Nội tăng 12,5%; Quảng Ninh tăng 11,2%; Hải Phòng tăng 9,5%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 10 tháng năm 2022 ước đạt 467,1 nghìn tỷ đồng, tăng 51,8% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu 10 tháng năm 2022 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương: Cần Thơ tăng 126,1%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 110,8%; Đồng Nai và Đà Nẵng cùng tăng 78%; Hà Nội tăng 55,3%; Quảng Ninh tăng 48,2%.

Doanh thu du lịch lữ hành 10 tháng năm 2022 ước đạt 19,7 nghìn tỷ đồng, gấp 3,9 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu 10 tháng năm 2022 của một số địa phương so với cùng kỳ năm trước như: Đà Nẵng tăng 741,4%; Cần Thơ tăng 647,4%; Hà Nội tăng 365%; Hải Phòng tăng 236%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 173,6%; Quảng Ninh tăng 47,7%.

Doanh thu dịch vụ khác 10 tháng năm 2022 ước đạt 481,4 nghìn tỷ đồng, tăng 36,5% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể mức tăng 10 tháng so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như: Đà Nẵng tăng 90,6%; Khánh Hòa tăng 70,6%; Cần Thơ tăng 58,3%; Đồng Nai tăng 54,7%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 31,4%; Hà Nội tăng 28,7%; Quảng Ninh tăng 23,8%; Bình Dương tăng 19,1%; Hải Phòng tăng 11,9%.

[Quảng cáo]

Thanh Hà