[eMagazine] Ngành Công Thương Hà Tĩnh chủ động, tích cực thực hiện mục tiêu “kép”

Trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và UBND tỉnh Hà Tĩnh về phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, Sở Công Thương Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất công nghiệp - thương mại trên địa bàn.

Bài: Cảnh Hưng - Thiết kế: Duy Kiên