[eMagazine] Ngành Công Thương Quảng Nam: Thích ứng, linh hoạt phát triển trong tình hình mới

Trong điều kiện dịch COVID -19 diễn biến phức tạp, ngành Công Thương tỉnh Quảng Nam đồng thời đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển công nghiệp, thương mại, góp phần thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Để làm rõ hơn những kết quả này, Tạp chí Công Thương có cuộc trao đổi với ông Đặng Bá Dự - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam.