EU bổ sung mỳ ăn liền vào kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

Dự kiến kể từ ngày 6/1/2022, mì ăn liền của Việt Nam sẽ chịu tần suất kiểm tra là 20% với dư lượng của Ethylene Oxide tổng cộng của cả ethylene oxide và 2-chloro-ethanol, vì đều được đề cập là ethylene oxide.

Ngày 17/12, Ủy ban châu Âu đã đăng công báo Quy định số (EU) 2021/2246, ban hành ngày 15/12/2021, sửa đổi Quy định (EU) 2019/1793 về việc áp dụng tạm thời các biện pháp kiểm soát chính thức và khẩn cấp một số thực phẩm được nhập khẩu vào EU.

Do đó, đối với Việt Nam, tần suất kiểm tra thuốc bảo vệ thực vật với các loại rau thơm, quả và thực phẩm gồm: rau mùi 50%, húng quế 50%, bạc hà 50%, rau mùi tây 50%, đậu bắp 50%, hạt tiêu 50%, thanh long 20%, mỳ ăn liền 20%. Quy định này sẽ có hiệu lực vào ngày thứ 20 kể từ ngày đăng công báo.

Theo Bộ Công Thương, như vậy dự kiến kể từ ngày 6 tháng 1 năm 2022, mỳ ăn liền của Việt Nam sẽ chịu tần suất kiểm tra là 20% với dư lượng của Ethylene Oxide, tổng cộng của cả ethylene oxide và 2-chloro-ethanol, vì đều được đề cập là ethylene oxide.

Do mỳ ăn liền là sản phẩm tổng hợp, trong trường hợp sản phẩm có thêm trứng hoặc mỡ động vật phải cần thêm chứng thư từ Cục Thú Y. Nếu thuần túy các sản phẩm từ thực vật doanh nghiệp cần liên hệ với Cục Bảo vệ thực vật để lấy chứng thư.

 

 

 

Hoàng Hà