EVNHCMC được vinh danh là Doanh nghiệp vì sự nghiệp phát triển năng lượng Việt Nam bền vững

Tối 15/01, tại Hà Nội, Hiệp hội Năng lượng Việt Nam đã tổ chức Lễ vinh danh các doanh nghiệp vì sự nghiệp phát triển năng lượng Việt Nam bền vững năm 2022. Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) trong Top 10 doanh nghiệp được biểu dương lần này.
doanh nghiệp năng lượng bền vững
Đại diện EVNHCMC, ông Nguyễn Văn Hảo – Trưởng Ban Truyền thông (giữa) nhận Biểu trưng và giấy chứng nhận từ Ban Tổ chức

Lễ vinh danh các doanh nghiệp vì sự nghiệp phát triển năng lượng Việt Nam bền vững là một chương trình được Hiệp hội Năng lượng Việt Nam tổ chức lần thứ nhất, nhằm tạo động lực, thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo và phát triển không ngừng của các doanh nghiệp ngành năng lượng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Đồng thời, tạo hiệu ứng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp trên toàn quốc với mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

EVNHCMC vinh danh
Giấy chứng nhận và Biểu trưng EVNHCMC trong Top 10 doanh nghiệp vì sự nghiệp phát triển năng lượng Việt Nam bền vững năm 2022

Tính đến nay, toàn địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có 14.203 khách hàng lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất lắp đặt là 360,0 MWp. Riêng EVNHCMC có 46 hệ thống ĐMTMN nội bộ với tổng công suất là 3,68 MWp.

Trong thời gian tới, EVNHCMC sẽ đóng góp nhiều hơn nữa trong việc phát triển nguồn năng lượng xanh từ chất thải rắn, đầu tư hạ tầng lưới điện để giải tỏa công suất phát của tất các nhà máy phát điện từ đốt rác.

Nổi bật trong công tác đầu tư này là việc EVNHCMC đang triển khai xây dựng “Trạm biến áp 110kV Phước Hiệp” để giải tỏa công suất phát điện cho toàn bộ khu xử lý rác Phước Hiệp (huyện Củ Chi) với quy mô lên tới 687ha.

Lê Hoa