EVNNPT tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Vừa qua, tại Hà Nội, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng và công tác chuyên môn năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Tham dự Hội nghị có đại diện Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ LĐTB&XH.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam có đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN; các Thành viên HĐTV EVN, Phó Tổng giám đốc, lãnh đạo các Ban chuyên môn của EVN.

Về phía EVNNPT có đồng Nguyễn Tuấn Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT, đồng Phạm Lê Phú – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVNNPT, các đồng chí HĐTV, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, lãnh đạo các Ban chuyên môn và lãnh đạo các đơn vị thuộc EVNNPT.

Chú trọng công tác xây dựng Đảng

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Nguyên – Phó Bí thư Đảng ủy EVNNPT cho biết: Trong năm 2021, công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy EVNNPT chú trọng, trong đó lấy việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng làm nòng cốt để lãnh đạo toàn diện công tác chính trị tư tưởng, đạo đức, công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát và lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội. Đồng thời đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và XII và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành trao Cờ thi đua của Chính phủ của lãnh đạo EVNNPT

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành trao Cờ thi đua của Chính phủ của lãnh đạo EVNNPT

Đảng uỷ Tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời, đồng bộ công tác sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ theo quy định, đồng thời phát huy được vai trò, năng lực của cán bộ. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của đảng; sinh hoạt cấp ủy được duy trì theo đúng quy định; công tác phát triển đảng viên được quan tâm chú trọng, đã kết nạp được 87/70 đảng viên, vượt 24,3% so với chỉ tiêu Nghị quyết năm 2021. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cấp ủy và lý luận chính trị được Đảng ủy triển khai kịp thời và đúng đối tượng.

Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng thực hiện thường xuyên đảm bảo theo đúng quy định của đảng. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường. Đảng ủy đã nghiêm túc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 08/NQ-ĐU ngày 24/5/2021 của Đảng ủy Tập đoàn về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; triển khai hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021, số lượng, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát từng bước được mở rộng, có chiều sâu.

Đảng ủy cũng đã lãnh đạo các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tạo bầu không khí phấn khởi, vui tươi góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của Đảng bộ EVNNPT năm 2021.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT - Nguyễn Tuấn Tùng trao Cờ thi đua của EVNNPT cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT - Nguyễn Tuấn Tùng trao Cờ thi đua của EVNNPT cho các tập thể có thành tích xuất sắc

trong phong trào thi đua năm 2021

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Lê Phú - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVNNPT cho biết: Năm 2021, trong bối cảnh dịch COVID-19 tác động nghiêm trọng đến mọi mặt hoạt động của EVNNPT, tuy nhiên EVNNPT đã vận hành hệ thống điện truyền tải an toàn, liên tục, ổn định, góp phần cùng EVN đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân với sản lượng điện truyền tải đạt 200,86 tỷ kWh. Tất cả các chỉ tiêu suất sự cố năm 2021 đều thấp hơn so với kế hoạch, số sự cố lưới truyền tải năm 2021 giảm 36,5% so với năm 2020.

EVNNPT khởi công 42 dự án, đóng điện 43 dự án theo kế hoạch. Trong số các dự án khởi công năm 2021, có các dự án quan trọng như TBA 500kV Vân Phong, ĐD 500kV Vân Phong – Vĩnh Tân... Trong số các dự án đóng điện năm 2021 có các dự án có vai trò hết sức quan trọng phục vụ giải tỏa công suất các nguồn điện BOT, NLTT, thủy điện và các dự án phục vụ đảm bảo cung cấp điện.

EVNNPT hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế Tập đoàn giao, thực hiện tiết kiệm 10% chi phí so với định mức, các chỉ tiêu tài chính cơ bản  của Tổng công ty đảm bảo đáp ứng các yêu cầu theo quy định.

Về nâng cao năng suất lao động, EVNNPT đã thực hiện chuyển đổi 5 TBA theo tiêu chí không người trực, đạt 100% kế hoạch trong năm 2021, nâng tổng số TBA theo tiêu chí không người trực lên 107 TBA/tổng số 137 TBA 220kV của EVNNPT, đạt tỷ lệ 78,1%.

Về ứng dụng thành tựu của cuộc CMCN4.0 và thực hiện chủ đề năm 2021 về chuyển đổi số, EVNNPT đã triển khai thành công trạm biến áp số đầu tiên tại Việt Nam (TBA 220kV Thuỷ Nguyên) và đóng điện dự án trạm biến áp đầu tiên áp dụng mô hình thông tin công trình BIM (TBA 220kV Krông Ana), hoàn thành cập nhật dữ liệu thiết bị trên phần mềm PMIS và triển khai quy trình sửa chữa bảo dưỡng theo CBM cho máy biến áp và máy cắt, chủ động thực hiện được các hệ thống điều khiển tích hợp trạm của các nhà sản xuất nổi tiếng như SIEMENS, ABB …

Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVNNPT – Phạm Lê Phú trao Giấy khen của Tổng công ty cho các đơn vị

Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVNNPT - Phạm Lê Phú trao Giấy khen của Tổng công ty cho các đơn vị

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong SXKD-ĐTXD

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN - Dương Quang Thành chúc mừng và biểu dương những thành quả quan trọng mà Đảng bộ EVNNPT, tập thể lãnh đạo và toàn bộ CBCNV Tổng công ty đã đạt được trong năm 2021, góp phần cùng Tập đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao.

Bước sang năm 2022, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành yêu cầu Đảng bộ EVNNPT tích cực đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong Đảng uỷ và sự đồng thuận trong CBCNV, người lao động đối với các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung và những chủ trương, chính sách của Tập đoàn, Tổng công ty nói riêng.

Chú trọng xây dựng Đảng về đạo đức; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Lãnh đạo thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm cán bộ các cấp; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phân cấp quản lý cán bộ trong toàn Tổng công ty.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên trong việc xây dựng và chấp hành quy chế làm việc, chấp hành nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, trong công tác tổ chức cán bộ, bảo toàn và phát triển vốn, các dự án đầu tư... gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Tập trung bám sát vào nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn, đặt ra kế hoạch cụ thể, quyết liệt hơn nữa, áp dụng đồng bộ các biện pháp quản lý và biện pháp kỹ thuật để phấn đấu đạt được chỉ tiêu Nghị quyết, đặc biệt là những vấn đề về đầu tư xây dựng các công trình lưới điện.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN yêu cầu EVNNPT đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, tin cậy hệ thống truyền tải điện, đặc biệt là hệ thống 500kV Bắc – Nam trong bối cảnh tiếp tục truyền tải cao trên cung đoạn Trung- Bắc để đảm bảo cung cấp điện trong năm 2022 và các năm tiếp theo cho khu vực miền Bắc.

Hoàn thiện, đẩy mạnh việc áp dụng bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế các thiết bị theo tình trạng vận hành (CBM) cả về quy mô, chủng loại thiết bị nhằm ngăn ngừa sự cố và tăng cường độ tin cậy, ổn định của hệ thống truyền tải điện.

Triển khai quyết liệt, mạnh mẽ chủ đề năm 2022 của Tập đoàn“Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”. Với mục tiêu an toàn cho con người, thiết bị, linh hoạt trong xây dựng, triển khai kế hoạch, quản lý vận hành và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng. Ứng dụng rộng rãi các tiến bộ khoa học công nghệ vào quản lý vận hành trong lĩnh vực truyền tải điện (như Trung tâm điều khiển, TBA không người trực, TBA số, giám sát đường dây bằng thiết bị bay không người lái, ứng dụng AI trong phân tích hình ảnh, giám sát nhiệt động đường dây, làm chủ công nghệ hệ thống điều khiển tích hợp trạm biến áp, bản đồ GIS ...). Phấn đấu hoàn thành mục tiêu điều khiển từ xa và không người trực vận hành đối với 100% các trạm biến áp 220kV trong giai đoạn 2025-2030 và giữ vững vị trí trong Top 3 Công ty tuyền tải điện trong khu vực ASEAN giai đoạn 2022 – 2025.

Từng bước số hóa toàn bộ công tác đầu tư xây dựng, từ chuẩn bị đầu tư, triển khai thực hiện dự án, nghiệm thu thử nghiệm đưa vào sử dụng đến quyết toán dự án hoàn thành.

Nghiên cứu, đề xuất thực hiện các giải pháp tăng năng suất lao động trong giai đoạn phát triển mới của hệ thống điện với năng lượng xanh, công nghệ số và lưới điện thông minh. Với xu hướng các nguồn NLTT xâm nhập mạnh, đấu nối trực tiếp vào hệ thống điện phân phối, tốc độ tăng sản lượng điện truyền tải theo năm dự báo sẽ không cao như giai đoạn 2016 – 2020. Trong khi đó, thực tế lượng CBCNV năm 2021 của Tổng công ty không giảm so với năm 2020 (tăng thêm 9 người). Do đó, việc tính toán năng suất lao động theo sản lượng bộc lộ những nhược điểm nhất định và cần có nghiên cứu, thay đổi trong phương pháp xác định.

Chủ tịch HĐTV EVN – Dương Quang Thành đề nghị EVNNPT cần chủ động áp dụng các tiến bộ KHCN trong đào tạo, xây dựng môi trường thúc đẩy văn hóa học tập, khuyến khích người lao động tự học tập và phát triển năng lực cá nhân. Mặt khác, ứng dụng KHCN, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động SXKD phải đi đôi với việc mở rộng phạm vi, lĩnh vực hoạt động trong khuôn khổ pháp luật cho phép, chủ động tìm kiếm các công việc mới phù hợp với thế mạnh của đơn vị, đảm bảo việc làm, tăng thu nhập cho CBCNV, người lao động.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN, đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT cho biết: Trước mắt EVNNPT còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với quyết tâm chính trị cao, sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban lãnh đạo; sự đồng lòng của cán bộ, đảng viên, người lao động toàn EVNNPT, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ EVNNPT, các đơn vị sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết thống nhất thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và sản xuất kinh doanh năm 2022.

Một số chỉ tiêu năm 2022 của EVNNPT:

- Sản lượng điện truyền tải khoảng 205,4 tỷ kWh điện;

- Tỷ lệ tổn thất điện năng trên lưới điện truyền tải 2,3%.

-  Không để xảy ra sự cố do nguyên nhân chủ quan, tất cả các chỉ tiêu suất sự cố thực hiện thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch Tập đoàn giao.

-  Thực hiện tốt các lĩnh vực của công tác an toàn, không xảy ra tai nạn lao động nặng và tai nạn chết người.

-  Khởi công 43 dự án;  Hoàn thành và đưa vào vận hành 71 dự án;

-  Bảo toàn và phát triển vốn; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh phấn đấu kinh doanh có lợi nhuận theo chỉ tiêu kế hoạch EVN giao.

X.T