Hà Nội đẩy mạnh sản xuất công nghiệp theo chuỗi cung ứng

Thực hiện Kế hoạch Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ Thành phố năm 2023, Hà Nội đẩy mạnh sản xuất công nghiệp theo chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu, tăng cường liên kết cung ứng trong Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và cả nước.

sản xuất công nghiệp Hà Nội

Tăng cả lượng và chất của lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ Hà Nội

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025 đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2316/QĐ-UBND ngày 5/6/2020 đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Khuyến khích phát triển CNHT, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp CNHT trong tình hình mới hậu Covid-19. Đẩy mạnh sản xuất công nghiệp theo chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu, tăng cường liên kết cung ứng trong Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và cả nước.

Đồng thời đẩy mạnh thu hút đầu tư từ mọi thành phần kinh tế vào lĩnh vực CNHT nhằm gia tăng số lượng và chất lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNHT; tăng cường thu hút các doanh nghiệp CNHT vào khu CNHT Nam Hà Nội và các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp đã được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. 

Mục tiêu cụ thể trong năm 2023, Thành phố có khoảng 950 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNHT, tăng khoảng 20 doanh nghiệp so với năm 2022. Trong đó có khoảng 300 - 350 doanh nghiệp có hệ thống sản xuất và sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, đủ năng lực cung ứng tham gia vào mạng lưới sản xuất toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam.

Giá trị sản xuất công nghiệp của CNHT chiếm khoảng 16 -17% giá trị sản xuất công nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo Hà Nội và chỉ số phát triển công nghiệp lĩnh vực CNHT hàng năm tăng trên 11 - 12%, tăng khoảng 1% so với năm 2022.

Kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp CNHT thành nhà cung ứng cho khách hàng trong và ngoài nước

Để thực hiện được các mục tiêu, Thành phố tập trung triển khai một số nội dung chủ yếu.

Thứ nhất, kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp CNHT trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng ở trong và ngoài nước; xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực CNHT.

Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp CNHT, thuê chuyên gia tư vấn để trực tiếp tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật (bao gồm tư vấn chuyển đổi số, chuyển giao công nghệ, quản lý và phát triển sản phẩm, năng suất và chất lượng, sở hữu trí tuệ, kiểu dáng công nghiệp...) cho doanh nghiệp CNHT thuộc các ngành nghề, lĩnh vực, mặt hàng sản xuất thuộc danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển (theo quy định tại Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển CNHT).

Tổ chức 02 Hội chợ chuyên ngành về CNHT năm 2023 với quy mô khoảng 200-300 gian hàng/hội chợ của các doanh nghiệp CNHT Hà Nội và các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp nước ngoài (Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông - Trung Quốc, Thái Lan,...). Thông qua Hội chợ giúp các doanh nghiệp Hà Nội nâng cao năng lực, tham gia cung ứng cho các doanh nghiệp trong nước và chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu trong công nghiệp chế tạo: linh kiện, phụ kiện, bán thành phẩm; CNHT phục vụ cho ngành dệt may, da giày, công nghiệp công nghệ cao; sử dụng tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu và năng lượng; tăng cường khả năng hội nhập kinh tế quốc tế; Tạo môi trường gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội, kết nối giao dịch thương mại giữa các doanh nghiệp (matching) nhằm sản xuất chế tạo cung ứng linh kiện, phụ kiện, bán thành phẩm đáp ứng yêu cầu của nhà sản xuất công nghiệp chính.

Tổ chức hội thảo xúc tiến thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ; tham gia Hội chợ, triển lãm xúc tiến tìm kiếm, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm ở nước ngoài. Tuyên truyền, quảng bá hoạt động CNHT của Hà Nội trên các phương tiện thông tin đại chúng...

Thứ hai, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất.

Trong đó, đánh giá khả năng và nhu cầu áp dụng các tiêu chuẩn, hệ thống quản lý trong sản xuất tại các doanh nghiệp; Đánh giá, công nhận hệ thống quản trị doanh nghiệp và quản trị sản xuất.

Tổ chức tập huấn cho các doanh nghiệp CNHT Hà Nội với các nội dung: Quản trị doanh nghiệp; Quản trị sản xuất; Phổ biến, cung cấp thông tin cụ thể về hệ thống tiêu chí áp dụng, đáp ứng yêu cầu khi tham gia chuỗi sản xuất toàn cầu. Giảng viên là các chuyên gia hàng đầu đến từ các Trường Đại học, Viện nghiên cứu, Bộ Công Thương, các tập đoàn và doanh nghiệp lớn.

Thứ ba, hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu; Giới thiệu, phổ biến một số quy trình công nghệ sản xuất mới, tiên tiến và yêu cầu kỹ thuật về sản phẩm CNHT. Hỗ trợ doanh nghiệp CNHT trên địa bàn Thành phố tiếp nhận chuyển giao công nghệ tiên tiến, hiện đại; mua bản quyền, sáng chế, phần mềm (bao gồm cả chuyển đổi số); thuê chuyên gia nước ngoài và đào tạo nguồn nhân lực.

Hoàng Phương