Hà Nội tập trung thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ kích cầu tiêu dùng nội địa năm 2022

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 298/KH-UBND về kích cầu nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng thành phố Hà Nội năm 2022.

Theo kế hoạch, các sở, ngành liên quan của thành phố căn cứ cơ sở phân tích, đánh giá kết quả, nguyên nhân giảm chỉ tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng của thành phố Hà Nội năm 2021 trong lĩnh vực đơn vị quản lý, khẩn trương xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể, hiệu quả, chất lượng nhằm kích cầu nội địa tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng thành phố Hà Nội năm 2022, đạt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của thành phố đề ra.

UBND thành phố giao các sở, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã chủ động nắm sát tình hình, tăng cường phối hợp, đẩy mạnh cải cách hành chính để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, đồng thời triển khai đồng bộ, hiệu quả giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, ổn định, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, thực hiện chương trình khuyến mại, kích cầu tiêu dùng song song với giải pháp phòng, chống dịch bệnh.

Để thực hiện hiệu quả nội dung trên, Kế hoạch tập trung vào 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

1. Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức chương trình khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội năm 2022 nhằm thu hút khoảng 1.000 doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia thông qua tổ chức các sự kiện: Khai mạc chương trình khuyến mại tập trung, Lễ hội mua sắm mùa hè, Tháng kích cầu sản phẩm truyền thống, sự kiện online xuống phố, sự kiện Hà Nội đêm không nghr, Tháng khuyến mại, các chương trình xúc tiến thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo kế hoạch của thành phố.

2. Đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thông qua việc tổ chức các chương trình theo kế hoạch của thành phố. Tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển hạ tầng thương mại, nâng cấp cải tạo hệ thống chợ, mở rộng mạng lưới bán hàng, điểm bán hàng, đại lý… Phát triển hệ thống bán lẻ, đặc biệt là hệ thống bán lẻ hiện đại phục vụ nhu cầu của Nhân dân.

3. Tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển hạ tầng thương mại, nâng cấp cải tạo hệ thống chợ, mở rộng mạng lưới bán hàng (các điểm bán hàng, các đại lý…), phát triển hệ thống bán lẻ, đặc biệt là hệ thống bán lẻ hiện đại phục vụ nhu cầu của nhân dân. Thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị sản xuất kinh doanh và phát triển thương mại điện tử, thanh toán không ùng tiền mặt. Hỗ trợ doanh nghiệp hình thành chuỗi sản xuất, cung ứng, liên kết trong nước, trên địa bàn thành phố. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, thu hút các dự án đầu tư thứ phát, vào hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các cụm công nghiệp.

4. Triển khai hiệu quả kế hoạch kích cầu du lịch nội địa trên địa bàn thành phố năm 2022, tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch thế mạnh của Hà Nội, như: Du lịch di sản, văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch gắn với các sự kiện văn hóa, thể thao, thương mại; tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, hội chợ thu hút người dân, khách du lịch tới Hà Nội.

5. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, bảo đảm tối đa nguồn cung các mặt hàng nông, lâm, thủy hải sản, thực phẩm chế biến.... cho người dân sinh sống trên địa bàn gắn với tiếp tục phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc, thông tin điện tử sử dụng mã QR code, kiểm soát an toàn thực phẩm và phát triển chuỗi sản xuất - cung ứng - tiêu thụ nông sản an toàn.

6. Triển khai hiệu quả Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022, qua tổ chức các sự kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm gắn với văn hóa từng vùng miền; Xây dựng thí điểm các điểm giới thiệu quảng bá sản phẩm OCOP nhằm kích cầu du lịch và mua sắm tiêu dùng…

7. Thực hiện tốt chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ... Bảo vệ, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng và doanh nghiệp, sự cạnh tranh lành mạnh trên thị trường; kiểm soát tốt công tác an toàn thực phẩm, chất lượng hàng hóa trên địa bàn.

Các sở, ngành, đơn vị, BND các quận, huyện, thị xã báo cáo kết quả thực hiện vào ngày 25 tháng cuối quý và trước ngày 15/12/2022 về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo thành phố.

Hoàng My