Hải quan Quảng Ninh: Thu ngân sách vượt 12.000 tỷ đồng là khả thi

Tính đến hết tháng 8//2023 số thu ngân sách nhà nước của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đạt 11.439 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 99,5% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, đạt 95,3% chỉ tiêu UBND tỉnh Quảng Ninh giao (12.000 tỷ đồng).
Hải quan Quảng Ninh
Hải quan Quảng Ninh cập nhật thường xuyên thông tin cho các ngành và báo chí

Ngay từ đầu năm 2023, Cục Hải quan Quảng Ninh đã tập trung chỉ đạo xây dựng, ban hành 2 Quy chế, 56 kế hoạch, chương trình, quyết định triển khai toàn diện các nhiệm vụ; cụ thể hóa các mục tiêu, phân giao chi tiết chỉ tiêu năm 2023 cho từng đơn vị và tổ chức thực hiện nghiêm túc, linh hoạt các giải pháp đảm bảo hoàn thành mục tiêu đặt ra.

Nhờ vậy, 8 tháng đầu năm các chỉ tiêu đề ra đều hoàn thành tốt, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt mức kế hoạch đề ra. Cụ thể, tính đến 31/8/2023  số thu ngân sách nhà nước của Cục Hải quan Quảng Ninh đạt đạt 11.439 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 99,5% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, đạt 95,3% chỉ tiêu UBND tỉnh Quảng Ninh giao (12.000 tỷ đồng)

Cục Hải quan Quảng Ninh cũng là 1 trong 10 đơn vị có số thu cao nhất toàn ngành Hải quan. Trong tháng 8, đã làm thủ tục cho 7.175 tờ khai của 492 doanh nghiệp (191 DN trong tỉnh, 301 DN ngoài tỉnh) với tổng kim ngạch XNK đạt 954 triệu USD (xuất khẩu đạt 343 triệu USD, nhập khẩu đạt 611 triệu USD); tăng 6% về tờ khai, giảm 12% về kim ngạch, giảm 5% về doanh nghiệp so với tháng trước.

Lũy kế đến 31/8/2023 có 1.298 doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan qua Hệ thống VNACCS/VCIS; Thực hiện thủ tục hải quan cho 69.163 tờ khai với tổng kim ngạch các loại hình là 10,49 tỷ USD (tăng 18% về số doanh nghiệp;  tăng 39% về tờ khai; giảm 5% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022); Tổng hợp đã bắt giữ, xử lý 164 vụ, trị giá 4.594 triệu đồng, tăng 12% về số vụ và tăng 15% về trị giá so với năm trước. 08/10 chỉ tiêu kiểm soát được giao đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

Từ nay đến hết năm 2023, Cục Hải quan Quảng Ninh tiếp tục bám sát chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, UBND tỉnh, tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp, phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu được giao năm 2023. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Cục Hải quan Quảng Ninh được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao thu ngân sách 12.000 tỷ đồng/năm đã tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để quản lý và tăng thu, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao với 6 giải pháp quản lý và tăng thu.

Một là, tăng cường công tác quản lý nhà nước về hải quan trong lĩnh vực kiểm tra, giám sát; tiếp tục rà soát, đánh giá chuyên sâu, cảnh báo những rủi ro, phòng ngừa sai sót trong công tác quản lý và thực hiện thủ tục hải quan.

Hai là, tiếp tục chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu và trao đổi với Hải quan phía Trung Quốc trong tháo gỡ khó khăn, thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực thông quan, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK qua các cửa khẩu, lối mở biên giới.

Ba là, bám sát diễn biến, tình hình thu ngân sách trên địa bàn để triển khai các giải pháp tăng thu theo kế hoạch và kịch bản đã xây dựng; triển khai quyết liệt kịch bản thu NSNN tháng 9/2023.

Bốn là, đẩy mạnh triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp; nắm bắt thông tin, kịp thời giải quyết các vướng mắc, khó khăn, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp năm 2023.

Năm là, bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, ma túy; kiên quyết không để phát sinh các vụ việc phức tạp trên địa bàn được giao quản lý; tăng cường phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Sáu là, đẩy mạnh kiểm soát nội ngành, bảo vệ an toàn nội bộ; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính, hoạt động công vụ của công chức; ngăn chặn, chấn chỉnh và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm (nếu có).