Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AECC) lần thứ 21

Tham gia thảo luận tại Hội nghị, Việt Nam đã tích cực đóng góp ý kiến cho các nội dung thảo luận, đặc biệt là Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2021-2025, xây dựng Tầm nhìn ASEAN sau 2025 và xử lý những vấn đề tồn đọng trong đàm phán nâng cấp Hiệp định AANZFTA.

hoi nghi 1

Trong các ngày 09 và 10 tháng 11 năm 2022, Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AECC) lần thứ 21 và các hội nghị liên quan bao gồm: Hội nghị giữa Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN với các Bộ trưởng Năng lượng, Giao thông, Nông nghiệp và Lâm nghiệp; Hội nghị tham vấn Bộ trưởng Kinh tế ASEAN - Ốt-xtrây-li-a – Niu Di-lân đặc biệt (AEM-CER); Hội nghị tham vấn Bộ trưởng Kinh tế ASEAN – Vương quốc Anh lần thứ 2 (AEM-UK), đã diễn tại Thủ đô Phnôm Pênh, Cam-pu-chia, dưới sự chủ tọa của Bộ trưởng Thương mại Cam-pu-chia Pan Sô-ra-sắc và sự tham dự của Bộ trưởng Kinh tế các nước thành viên ASEAN, các nước đối tác và Tổng Thư ký ASEAN Lim-Gióc-Hoi nhằm thảo luận một số nội dung chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40 và 41 dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến 13 tháng 11 năm 2022. Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị gồm đại diện Bộ Công Thương, Ngoại giao do Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu.

Để chuẩn bị cho ASEAN đối phó với các thách thức về biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng, các Bộ trưởng kinh tế đã thảo luận cùng các Bộ trưởng phụ trách Năng lượng, Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Giao thông vận tải để có thể thống nhất các sáng kiến hướng tới mục tiêu chung của toàn bộ khối ASEAN. Đặc biệt, các Bộ trưởng đã thống nhất cao về việc hoàn thiện và thúc đẩy việc thực thi Lộ trình phát triển bền vững của ASEAN và các sáng kiến liên ngành về phát triển bền vững như Chiến lược ASEAN về trung hòa các-bon, Khung Kinh tế tuần hoàn của ASEAN, v.v…

Với tư cách điều phối các hoạt động của Trụ cột kinh tế, các Bộ trưởng cũng thảo luận về những nội dung quan trọng khác của Cộng đồng Kinh tế ASEAN như Kế hoạch phục hồi tổng thể ASEAN (ACRF), Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Lộ trình chuyển đổi số ASEAN (BSBR), Lộ trình bền vững ASEAN. Hội nghị rà soát tình hình thực hiện các sáng kiến ưu tiên hợp tác kinh tế của Cam-pu-chia, nước Chủ tịch ASEAN trong năm 2022, thảo luận về công tác chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và nghe In-đô-nê-xi-a, nước Chủ tịch ASEAN năm 2023, trình bày sơ bộ về định hướng xây dựng các sáng kiến ưu tiên hợp tác kinh tế cho năm 2023. Nhìn chung, Trụ cột kinh tế đã đạt được các mục tiêu đề ra từ đầu năm, đóng góp quan trọng cho thành công của hợp tác ASEAN trong năm 2022.

Để đảm bảo ASEAN đáp ứng được các thách thức trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang có nhiều diễn biến phức tạp, các Bộ trưởng dành nhiều thời gian để thảo luận việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (KHTT) đến năm 2025 với 5 mục tiêu: (i) đưa ASEAN thành một nền kinh tế hội nhập cao và gắn kết; (ii) một ASEAN cạnh tranh, đổi mới và năng động; (iii) nâng cao kết nối và hợp tác chuyên ngành; (iv) một ASEAN có sức bật, phát triển toàn diện, hướng tới con người và lấy con người làm trung tâm; (v) một ASEAN toàn cầu. Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN đã thông qua các biện pháp cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu của KHTT trong giai đoạn từ nay đến năm 2025.

hoi nghi 2

Về công tác xây dựng Tầm nhìn ASEAN giai đoạn sau năm 2025, các Bộ trưởng đã đưa ra các chỉ đạo cần thiết để xây dựng Tầm nhìn ASEAN sau năm 2025 nhằm đảm bảo tính bao trùm và đem lại lợi ích thiết thực nhất cho các nước ASEAN, hướng tới mục tiêu xây dựng một Cộng đồng ASEAN vững mạnh cũng như củng cố vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương và trong các liên kết khu vực khác.

Bên cạnh các nội dung thảo luận để thúc đẩy hợp tác nội khối, các Bộ trưởng cũng đã tăng cường hợp tác với các đối tác.

Với Ốt-xtrây-li-a và Niu Di-lân, các Bộ trưởng tiếp tục nỗ lực xử lý những vấn đề còn tồn đọng trong đàm phán nâng cấp Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Ốt-xtrây-li-a - Niu Di-lân (AANZFTA) nhằm thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo các nước liên quan đến đàm phán nâng cấp Hiệp định AANZFTA.

Với Vương quốc Anh, các Bộ trưởng đã rà soát các hoạt động hợp tác kinh tế giữa hai bên và thông qua Kế hoạch làm việc thực hiện Tuyên bố chung cấp Bộ trưởng về Hợp tác kinh tế ASEAN và Vương quốc Anh trong tương lai, trong đó tập trung vào các dự án hợp tác trong nhiều lĩnh vực như chuyển đổi năng lượng, tài chính, giáo dục, v.v…

hoi nghi 3

Tham gia thảo luận tại Hội nghị, Việt Nam đã tích cực đóng góp ý kiến cho các nội dung thảo luận, đặc biệt là Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2021-2025, xây dựng Tầm nhìn ASEAN sau 2025 và xử lý những vấn đề tồn đọng trong đàm phán nâng cấp Hiệp định AANZFTA.

Hội nghị AECC lần thứ 21 và các hội nghị liên quan đã kết thúc vào tối ngày 10 tháng 11 năm 2022, chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các hội nghị liên quan khác diễn ra từ ngày 11 đến 13 tháng 11 năm 2022.