Huyện Gia Viễn: Đẩy nhanh đầu tư hạ tầng, thu hút dự án vào cụm công nghiệp

Huyện Gia Viễn (Ninh Bình) định hướng phát triển công nghiệp hóa, đô thị hóa gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp sang sản xuất công nghiệp và xây dựng đô thị và du lịch là nhiệm vụ quan trọng.

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình về tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng, phát huy hiệu quả các CCN, đầu năm 2023 đoàn công tác của Sở Công Thương đã về làm việc với chủ đầu tư hạ tầng và các doanh nghiệp đầu tư trong các CCN huyện Gia Viễn để rà soát, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện đầu tư, sản xuất nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng và thu hút dự án vào các CCN.

Huyện Gia Viễn thu hút doanh nghiệp đầu tư vào CCN

Trong phát triển kinh tế, huyện Gia Viễn xác định phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp là lợi thế. Những năm gần đây, Huyện đã triển khai có hiệu quả các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế. Huyện định hướng phát triển công nghiệp hóa, đô thị hóa gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp sang sản xuất công nghiệp và xây dựng đô thị và du lịch.

CCN Gia Vân, huyện Gia Viễn
CCN Gia Vân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Năm 2022, với sự nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, huyện Gia Viễn đã đạt được những kết quả quan trọng, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/16 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển, sản xuất công nghiệp ước đạt trên 34 nghìn tỷ đồng; thu ngân sách đạt kết quả cao, tổng thu ước đạt trên 394 tỷ đồng, đạt 188,2% dự toán. Công tác khuyến công xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư được quan tâm. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Gia Viễn đều đạt và vượt mục tiêu, kế hoạch.

Tại huyện huyện Gia Viễn, có Công ty TNHH Thiên Phú triển khai đầu tự hạ tầng các CCN gồm: CNN Gia Vân, Gia Lập và Gia Phú với tổng diện tích gần 150 ha, tổng vốn đầu tư trên 1.200 tỷ đồng Các CCN trên địa bàn huyện đã thu hút trên 20 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có ngành nghề chủ yếu là sản xuất phụ tùng ô tô, linh kiện điện tử, da giày,…qua đó thu hút, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động trên địa bàn và góp phần tăng thu ngân sách cho địa phương.

Tháo gỡ khó khăn, phát huy hiệu quả các CCN

Thời gian qua các cấp chính quyền huyện Gia Viễn luôn tăng cường phối hợp với các ban ngành, Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và Phát triển CCN để triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất thu hút các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất vào đầu tư tại các CCN.

Hiện nay trên địa bàn huyện Gia Viễn có 3 CCN, trong đó CCN Gia Vân có diện tích 74,77ha, tổng vốn đầu tư 605,02 tỷ đồng, chủ đầu tư đã hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng hệ thống đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp điện, nhà máy xử lý nước thải tập trung của CCN, hồ sinh thái, nhà điều hành và đưa vào hoạt động và thu hút được 13 nhà đầu tư thứ cấp, trong đó 09 dự án đã đi vào hoạt động với diện tích đất cho thuê 55,3782 ha, tỷ lệ lấp đầy 93,32%. CNN Gia Lập có diện 39,95ha, tổng vốn đầu tư 250,66 tỷ đồng, đã cơ bản hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng và thu hút được 04 nhà đầu tư thứ cấp. CCN Gia Phú có diện 50ha, tổng vốn đầu tư 326,6 tỷ đồng, đã cơ bản hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng và thu hút được 11 nhà đầu tư thứ cấp.

Ngày 08/02/2023 đoàn công tác của Sở Công Thương do đồng chí Dương Đức Đằng, Giám đốc Sở chủ trì cùng với lãnh đạo và cán bộ chuyên môn các sở: Kế hoạch và đầu tư, Tài nguyên & Môi trường, Xây dựng và huyện Gia Viễn đã làm việc với chủ đầu tư hạ tầng và các doanh nghiệp đầu tư trong CCN trên địa bàn để rà soát, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện đầu tư, sản xuất nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng và thu hút dự án vào các CCN.

Đoàn công tác Sở Công Thương Ninh Bình
Đoàn công tác làm việc với chủ đầu tư hạ tầng và các doanh nghiệp đầu tư tại CCN Gia Vân

Qua nắm tình hình và lắng nghe báo cáo của các đơn vị, doanh nghiệp liên quan, Đoàn công tác của tỉnh đã ghi nhận sự nỗ lực tích cực của chủ đầu tư hạ tầng, các nhà đầu tư thứ cấp trong CCN. Đối với các kiến nghị của các nhà đầu tư, Đoàn công tác của Sở Công Thương sẽ tổng hợp, rà soát, phối hợp giải quyết kịp thời cho doanh nghiệp.

Đoàn công tác đề nghị trong thời gian tới nhà đầu tư khi đã được cho thuê đất cần tập trung phương tiện, máy móc, nguồn lực để triển khai thực hiện theo tiến độ theo Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp; đề nghị các sở, ngành của tỉnh tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý đúng quy định để hỗ trợ kịp thời cho nhà đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi nhất đồng hành cùng chủ đầu tư, các doanh nghiệp vào đầu tư có hiệu quả để góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương./.

Văn Thắng