[Inforgraphic] Công nghiệp Việt Nam hội nhập thành công chuỗi giá trị toàn cầu

Sự phát triển vượt bậc của một số ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn theo định hướng chiến lược như Dệt may, Điện tử & Viễn thông, Chế biến thực phẩm… đã giúp ngành công nghiệp nước ta hội nhập thầnh công vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Ngành công nghiệp ưu tiên

PV