Khánh Hòa: Quản lý thị trường và Công an ký kết quy chế phối hợp

Mới đây, Cục Quản lý thị trường tỉnh và Công an tỉnh tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.
Các đại biểu và lực lượng Cục Quản lý thị trường tỉnh và Công an tỉnh tới dự Hội nghị
Cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa và Công an tỉnh Khánh Hòa thống nhất ký kết phối hợp nhiều nội dung quan trọng

Tại hội nghị, Cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa và Công an tỉnh Khánh Hòa thống nhất ký kết phối hợp nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, 2 đơn vị sẽ phối hợp cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan đến tình hình vi phạm pháp luật về buôn bán hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; phối hợp trong công tác thu thập, thẩm tra xác minh thông tin, chứng cứ phục vụ kiểm tra, thanh tra; trao đổi thông tin về các tổ chức đường dây, ổ nhóm, địa bàn trọng điểm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả...

2 đơn vị cũng phối hợp trong công tác tổ chức các đoàn kiểm tra; kiểm tra phương tiện cơ giới vận chuyển hàng hóa đang lưu thông; phối hợp trong bàn giao, tiếp nhận, xử lý các vụ việc theo thẩm quyền; phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật...

ông Trần Hữu Linh – Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Hữu Linh – Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường đề nghị Cục QLTT tỉnh trong thời gian tới tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế đã ký và thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, BCĐ 389 quốc gia, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, tăng cường công tác quản lý địa bàn, thường xuyên trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình địa bàn, tình hình vi phạm pháp luật về buôn bán hàng hóa nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm và gian lận thương mại đặc biệt là hoạt động thương mại điện tử; các phương thức, thủ đoạn mới, những lĩnh vực, mặt hàng, đối tượng, tuyến, địa bàn trọng điểm để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật; đồng thời làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đồng thời, tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn để phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, tuân thủ pháp luật, bảo vệ tốt nhất lợi ích người tiêu dùng. Triển khai thực hiện tốt Quy chế phối hợp với Công an tỉnh trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

ông Lê Hữu Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa

Tại hội nghị, ông Lê Hữu Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị 2 đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt quy chế; định kỳ đánh giá tình hình, kết quả phối hợp và rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Hai đơn vị thường xuyên thu thập phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm; tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; quản lý tốt địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, tập trung lực lượng để triệt phá các đường dây, chủ hàng lớn, đối tượng buôn lậu chuyên nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại điện tử…

ông Phạm Ngọc Sơn - Quyền Cục trưởng, Cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh và Lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường

Thay mặt Cục Quản lý thị trường tỉnh và Công an tỉnh, ông Phạm Ngọc Sơn - Quyền Cục trưởng, Cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh và Lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường, đồng thời tin tưởng sau khi ban hành quy chế phối hợp, hai lực lượng sẽ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn, góp phần tạo nên sự thành công trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

Văn Thuyết - QLTT Khánh Hòa