Khuyến công Long An: Phát huy vai trò Mạng lưới Cộng tác viên khuyến công

Từ sự tích cực của cộng tác viên, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Long An có thêm các địa chỉ cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn, triển khai chính sách khuyến công trên từng địa bàn, lĩnh vực.

Thông qua mạng lưới Công tác viên, hoạt động khuyến công đã tạo được mối liên hệ giữa cơ quan quản lý nhà nước từ cấp tỉnh, huyện với các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) trên địa bàn nhằm thúc đẩy quá trình phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hàng năm, với mạng lưới Cộng tác viên khuyến công (CTV) từ các Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện phối hợp cùng Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Long An (Trung tâm) đã triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vậy nên việc duy trì hoạt động mạng lưới CTV khuyến công năm 2022 với số lượng 15 CTV tại các Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện là thực sự cần thiết.

Bên cạnh đó, hiện nay có nhiều khu, cụm công nghiệp đang hoạt động và xây dựng. Bởi vậy cần thiết duy trì 05 CTV khuyến công từ Ban quản lý dự án các huyện nhằm tăng cường, mở rộng, phổ biến hơn nữa các chính sách khuyến công tới các doanh nghiệp, đơn vị trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

cộng tác viên khuyến công
Hội nghị tổng kết mạng lưới cộng tác viên khuyến công được tổ chức hàng năm

Ngoài ra, tổng kết, đánh giá hoạt động của mạng lưới CTV trong năm, triển khai công tác khuyến công năm tới và tạo điều kiện gặp gỡ, trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các CTV, Lãnh đạo Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế - Hạ tầng do đó việc tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động mạng lưới CTV năm 2022 và triển khai công tác khuyến công năm 2023 cũng không kém phần quan trọng.

Từ thực tế trên, Trung tâm đã phối hợp với Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thị xã, TP Tân An. Ban quản lý dự án huyện trên địa bàn tỉnh có tiềm năng hỗ trợ về hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại và tư vấn phát triển công nghiệp, triển khai đề án “Duy trì hoạt động mạng lưới CTV khuyến công năm 2022” nhằm hỗ trợ 15 CTV thuộc các Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Long An. 05 CTV thuộc 05 đơn vị có tiềm năng hỗ trợ về hoạt động khuyến công, xúc tiến, tư vấn phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

khuyến công Long An
Các Cộng tác viên đã tích cực phối hợp cùng Trung tâm triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch khuyến công

Với tổng kinh phí thực hiện là hơn 113 triệu đồng, từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2022. Trong đó, phụ cấp CTV hơn 107 triệu đồng, hội nghị tổng kết hoạt động khuyến công 2022 và triển khai công tác khuyến công năm 2023 là 6 triệu đồng. 

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao, được sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo các đơn vị. Các CTV đã tích cực phối hợp cùng Trung tâm triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch khuyến công như: Khảo sát, nắm bắt nhu cầu thực tế của các cơ sở sản xuất CNNT tại các địa bàn để giúp Trung tâm xây dựng kế hoạch hỗ trợ, phối hợp thực hiện các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở CNNT, đơn vị thụ hưởng trong việc thực hiện các đề án đã được phê duyệt; phổ biến các chủ trương, chính sách của Nhà nước đối với hoạt động sản xuất CNNT, các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương, tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu các cấp; xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề mới về địa phương trong ngành thủ công mỹ nghệ; vận động các cơ sở CNNT tham gia các hội chợ triển lãm,… Nhờ đó, công tác khuyến công đạt được các kết quả khả quan, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trong năm

Ông Trần Thanh Toản, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Long An cho biết: “Duy trì mạng lưới CTV khuyến công gồm 15 CTV trải đều trên các huyện, thị xã, thành phố và 05 CTV tại Ban quản lý dự án các huyện để cung cấp nguồn thông tin xây dựng đề án, tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ cho các cơ sở có nhu cầu thụ hưởng nhằm triển khai có hiệu quả các chính sách khuyến công, các chương trình xúc tiến và các hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp, từ đó hỗ trợ cho Trung tâm phát triển hơn nữa”.

tỉnh Long An
Đề án "Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị, tiên tiến, hiện đại trong chế biến nông sản" do CTV khảo sát, nắm bắt nhu cầu thực tế của các cơ sở sản xuất CNNT tại các địa bàn để giúp Trung tâm xây dựng kế hoạch hỗ trợ kịp thời

Đồng thời, từ sự tích cực của CTV, Trung tâm có thêm các địa chỉ cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn, triển khai chính sách khuyến công trên từng địa bàn, lĩnh vực. Từ đó, giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư ứng dụng máy móc, thiết bị; xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, đổi mới công nghệ, phát triển các ngành nghề thủ công mỹ nghệ. Đồng thời tạo điều kiện để các cơ sở thu hút và giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn, góp phần tăng giá trị sản lượng công nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Có thể thấy, đây là đề án hỗ trợ đúng đối tượng, ngành nghề, nội dung theo Nghị định số 45/2012/NĐ-CP. Hoạt động của mạng lưới CTV khuyến công giúp cung cấp thông tin xây dựng, phối hợp và triển khai thực hiện các kế hoạch, đề án được duyệt; hướng dẫn, tư vấn thủ tục cho các đơn vị có nhu cầu thụ hưởng nhằm triển khai có hiệu quả chính sách khuyến công.

Hoàng Dương