Khuyến công Ninh Bình: Chủ động triển khai, nâng cao chất lượng hoạt động

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trong và ngoài nước, đặc biệt là đợt dịch bùng phát lần thứ 4 đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế tỉnh Ninh Bình.

Được sự quan tâm chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh trực tiếp là Sở Công thương Ninh Bình, Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và Phát triển cụm công nghiệp (Trung tâm) đã phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, chủ động triển khai nhiều hoạt động khuyến công, XTTM. Đổi mới và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị và đạt được những kết quả quan trọng góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của toàn ngành.

Cụm Công nghiệp Khánh Thượng, huyện Yên Mô, Ninh Bình
Cụm Công nghiệp Khánh Thượng, huyện Yên Mô, Ninh Bình

Trong năm 2021, Trung tâm tập trung triển khai và đẩy mạnh công tác thông tin hỗ trợ, xử lý phát hành doanh nghiệp hoạt động XTTM đã tiếp nhận được trên 200 văn bản. Duy trì và phối hợp với các đơn vị trung ương và địa phương trong việc phối hợp, trao đổi và cung cấp thông tin thị trường, thông tin truyền thông xuất khẩu giới thiệu các mặt hàng tiềm năng khắp thị trường trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, Trung tâm đã tích cực đổi mới phương pháp XTTM từ trực tiếp sang trực tuyến, hỗ trợ các doanh nghiệp quảng bác giới thiệu sản phẩm và ký kết hợp đồng thông qua các Hội trợ trực tuyến. Tham gia, tổ chức các hội chợ, hội nghị, hội thảo lớn trong và ngoài tỉnh. Hoàn thành tốt đề án thương mại điện tử Quốc gia 2021 với tổng kinh phí 443 triệu đồng.

Hoạt động khuyến công đã có những tác động tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn mạnh dạn vay vốn để đầu tư công nghệ, thiết bị mới, sản xuất sản phẩm mới một cách hiệu quả. Kinh phí khuyến công năm 2021 được phê duyệt với tổng kinh phí hỗ trợ là 6.078 triệu hỗ trợ cho 37 đề án trong đó kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia 2 đề án với kinh phí 1700 triệu đồng; kế hoạch kinh phí khuyến công địa phương được giao thực hiện 4378 triệu đồng hỗ trợ cho 35 đề án.

Cùng với đó, việc đầu tư Cụm công nghiệp đã tạo điều kiện phát triển các doanh nghiệp đã tạo điều kiện phát triển sản xuất công nghiệp, phát triển các nghề truyền thống, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Trong năm, đã thu hút được 6 Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào các dự án thứ cấp tại các Cụm công nghiệp với tổng số vốn đầu tư trên 1.495 tỷ đồng.

Công tác phát triển công nghiệp hỗ trợ góp phần hỗ trợ cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ đổi mới máy móc thiết bị tiên tiến, làm tăng chất lượng sản phẩm. Tham mưu thành lập Hội đồng nghiệm thu đề án và hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu thanh quyết toán các đề án công nghiệp hỗ trợ với tổng kinh phí 2.777 triệu đồng.

Năm 2022, hướng tới kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, Trung tâm chủ trì phối hợp với các đơn vị sự kiện tổ chức thành công Hội chợ triển lãm sản phẩm OCOP tỉnh Ninh Bình năm 2022 với 200 gian hàng của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Đồng thời, nhằm tạo điều kiện để phát triển kinh tế tư nhân, khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển công nghiệp, hạ tầng thương mại góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được UBND tỉnh và Sở Công Thương giao với các đề án, chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBVC và NLĐ trong đơn vị yên tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở nhiệm vụ của Tỉnh và ngành Công thương giao, Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và Phát triển cụm công nghiệp Ninh Bình tập trung duy trì ổn định các thị trường truyền thống và mở rộng thị trường mới, chú trọng thị trường xuất khẩu, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm hàng hóa có thế mạnh của tỉnh cả thị trường trong nước và xuất khẩu, đẩy mạnh XTTM trên môi trường số; tổ chức các gian hàng của tỉnh tham gia các hội chợ, triển lãm trong nước; xây dựng mô hình điểm bán hàng Việt trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các giao dịch, hội nghị, hội thảo trong nước (trực tiếp hoặc trực tuyến); tham gia các lớp tập huấn về nghiệp vụ XTTM; tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng và hoàn thiện hạ tầng thương mại điện tử.

 

Văn Thắng