Kiên Giang tăng cường cung cấp các dịch vụ khoa học và công nghệ

Thời gian qua, Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Môi trường tỉnh Kiên Giang tập trung nghiên cứu, ứng dụng, triển khai, chuyển giao công nghệ vào thực tiễn sản xuất và đời sống.

Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Môi trường tỉnh Kiên Giang (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ) đã có nhiều đổi mới trong hoạt động, không ngừng phát triển về mọi mặt, thực hiện tốt công tác phục vụ quản lý nhà nước về KH&CN; tổ chức triển khai hiệu quả cung ứng dịch vụ khoa học, kỹ thuật đối với các tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh… góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thời gian qua, trên cơ sở bám sát vào những nhiệm vụ then chốt của ngành, Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Môi trường tỉnh Kiên Giang tập trung nghiên cứu, ứng dụng, triển khai, chuyển giao công nghệ vào thực tiễn sản xuất và đời sống, giúp người dân tiếp cận những tiến bộ khoa học kỹ thuật, thành tựu khoa học và công nghệ (KH&CN) mới như: Đề tài xử lý nước sạch phục vụ sinh hoạt, ăn uống; Đề tài sản xuất các loại nấm Trân Châu, Linh Chi, Bào ngư… được ứng dụng vào thực tiễn đạt kết quả tốt,…

Đặc biệt, Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Môi trường tỉnh Kiên Giang đã phát huy thế mạnh, tập trung khai thác, cung ứng các dịch vụ kỹ thuật theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong các lĩnh vực về môi trường, sở hữu trí tuệ, phân tích kiểm nghiệm, đo lường chất lượng và an toàn bức xạ theo quy định của pháp luật.

trung tâm KH&CN Kiên Giang

Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Môi trường tỉnh Kiên Giang. Điện thoại: 02973 863649

Địa chỉ: Lô KK4 (K3-4), khu vực IV, dự án lấn biển - Phường An Hòa - Thành phố Rạch Giá - Kiên Giang

Trong năm 2023, Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Môi trường tỉnh Kiên Giang đã tiến hành kiểm định, hiệu chuẩn các loại phương tiện đo (PTĐ) thuộc danh mục PTĐ nhóm 2 đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định với 37 lĩnh vực với tổng số 20.899 PTĐ đạt 105% kế hoạch; thực hiện kiểm định an toàn bức xạ cho 104 thiết bị chụp X - Quang, CT Scaner, C-Arm; đánh giá an toàn bức xạ 104 phòng cho các bệnh viện, trung tâm y tế trong và ngoài tỉnh, tổ chức 01 lớp đào tạo An toàn bức xạ trong lĩnh vực y tế cho 51 học viên.

Đối với công tác tư vấn môi trường, Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Môi trường tỉnh Kiên Giang đã thực hiện 36 hồ sơ tư vấn  lập về báo cáo công tác bảo vệ môi trường, xin cấp giấy phép môi trường cho các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Khảo sát, tư vấn, đề xuất các phương án xử lý nước thải đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp.

Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Môi trường tỉnh Kiên Giang đã thực hiện đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu hàng hóa cho 22 sản phẩm và truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm chủ lực của địa phương. Tư vấn, thiết kế nhãn hiệu, logo cho các sản phẩm để tham dự OCOP.

Ngoài ra, lĩnh vực phân tích, kiểm nghiệm cũng được Trung tâm tổ chức triển khai thực hiện được 3.682 mẫu với 8.192 chỉ tiêu trên các nền mẫu thực phẩm và môi trường. Hoàn thành đánh giá nội bộ phòng thí nghiệm gồm đánh giá kỹ thuật và đánh giá chất lượng.

Hoạt động thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh chuyên mục KH&CN trên sóng Phát thanh - Truyền hình, báo Kiên Giang. Tích cực thông tin các hoạt động lên website của Sở với tổng số 146/130 tin bài, đạt 112% kế hoạch đề ra. Đồng thời, tăng cường quảng bá lĩnh vực hoạt động của Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Môi trường tỉnh Kiên Giang trên hoạt động báo chí,…

Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả các hoạt động KH&CN, Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Môi trường Kiên Giang xác định tiếp tục đổi mới và tăng cường các tiềm lực về khoa học kỹ thuật, công nghệ. Thường xuyên cử các cán bộ, nhân viên Trung tâm tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, chủ động tiếp cận với thông tin, lĩnh vực mới, để nắm chắc kiến thức, kỹ thuật, phục vụ tốt công tác chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời tiếp tục quan tâm đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần tích cực vào kết quả chung trong lĩnh vực KH&CN trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế./.

Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Môi trường Kiên Giang có chức năng nghiên cứu, ứng dụng, triển khai, chuyển giao công nghệ, dịch vụ KH&CN phục vụ quản lý nhà nước của tỉnh. Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực hoạt động về môi trường, phân tích kiểm nghiệm, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hoá từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; thông tin, thống kê KH&CN phục vụ công tác quản lý nhà nước của tỉnh.

Chung Thắng