Kỳ điều hành 1/6/2022: Giá xăng tiếp tục tăng theo xu hướng thế giới

Trong khi các mặt hàng xăng tăng 602-921 đồng/lít, các mặt hàng dầu tăng 841-941 đồng/lít, riêng dầu mazut tăng nhẹ 303 đồng/kg.

Kỳ điều hành hôm nay (1/6/2022), để giá xăng dầu trong nước có mức tăng thấp hơn mức tăng của giá xăng thế giới, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định tiếp tục không trích lập Quỹ bình ổn giá (BOG) đối với các mặt hàng xăng, giảm trích lập Quỹ BOG đối với các loại dầu: dầu diesel 100 đồng/lít; dầu hỏa 100 đồng/lít; dầu mazut 300 đồng/kg.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cũng quyết định tăng chi Quỹ BOG đối với xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít và xăng RON95 ở mức 500 đồng/lít, các mặt hàng dầu không chi. 

Quyết định này cũng được kỳ vọng góp phần hạn chế mức tăng chỉ số giá tiêu dùng cả nước (CPI) khi mà CPI bình quân 5 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm 2021 đã tăng lên mức 2,25%, trong đó nhóm giao thông tăng 16,65%.

Như vậy, sau khi trích lập và chi sử dụng Quỹ BOG, giá xăng dầu tiêu dùng trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92 không cao hơn 30.235 đồng/lít (tăng 602 đồng/lít);

Xăng RON95-III không cao hơn 31.578 đồng/lít (tăng 921 đồng/lít);

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 26.394 đồng/lít (tăng 841 đồng/lít);

Dầu hỏa không cao hơn 25.346 đồng/lít (tăng 941 đồng/lít);

Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 20.901 đồng/kg (tăng 303 đồng/kg).

Thy Thảo