Lâm Đồng tăng cường tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa thông báo sẽ tổ chức tiếp và làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh có khó khăn, vướng mắc cần được giải quyết vào ngày 22/8/2023 sắp tới.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp sẽ chủ trì buổi làm việc với các doanh nghiệp, chủ đầu tư
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp sẽ chủ trì buổi làm việc với các doanh nghiệp, chủ đầu tư

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp sẽ chủ trì buổi tiếp và làm việc. Ngoài ra, còn có sự tham dự của Giám đốc/Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông vận tải; Công Thương; Xây dựng; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lao động Thương binh và Xã hội; Văn hóa Thể thao và Du lịch; Cục Thuế tỉnh; Chi cục Hải quan Đà Lạt; Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND TP Đà Lạt, Bảo Lộc; Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có khó khăn, vướng mắc cần được giải quyết.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng phân công Giám đốc/Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương tổng hợp kết quả xử lý các kiến nghị của doanh nghiệp trong 7 tháng đầu năm, gửi Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch (trước ngày 18/8/2023) để Trung tâm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh; chuẩn bị các nội dung liên quan đến lĩnh vực phụ trách để trực tiếp tiếp nhận, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư, doanh nghiệp tại buổi làm việc.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng thống kê các ý kiến đăng ký của doanh nghiệp đăng ký tháng 8/2023; tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện các chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại các kỳ tiếp doanh nghiệp trong 7 tháng đầu năm 2023; trong đó, báo cáo nêu rõ các ý kiến đã được xử lý dứt điểm, các ý kiến đang xử lý; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 21/8/2023.

UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ làm việc với các doanh nghiệp, nhà đầu tư để giải quyết khó khăn, vướng mắc còn tồn tại
Tỉnh Lâm Đồng sẽ làm việc với các doanh nghiệp, nhà đầu tư để giải quyết khó khăn, vướng mắc còn tồn tại

Theo Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Lâm Đồng tháng 7/2023 tăng 3,18% so với tháng 7/2022; tăng chủ yếu ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 4,48%. Tính chung 7 tháng, IIP tỉnh Lâm Đồng tăng 3,06% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 8,06%.

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 19/7, trên địa bàn tỉnh có 790 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 4.365,3 tỷ đồng, giảm 8,7% về lượng và giảm 62,7% về vốn đăng ký. Có 484 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 13,1%; 221 doanh nghiệp hoạt động trở lại, giảm 13,3% và 120 doanh nghiệp giải thể, giảm 5,5% so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 7/2023 tỉnh Lâm Đồng ước đạt 7.138,4 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ (nếu loại trừ yếu tố giá tăng 13,62%). Tính chung 7 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của tỉnh ước đạt 45.074,5 tỷ đồng, tăng 11,81% so với cùng kỳ (nếu loại trừ yếu tố giá tăng 9,51%).

Tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh tháng 7/2023 ước đạt 80,44 triệu USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ; nhập khẩu 15,7 triệu USD, tăng 18,32%. Tính chung 7 tháng, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh ước đạt 511,7 triệu USD, tăng 0,12% so với cùng kỳ; nhập khẩu 94,61 triệu USD, tăng 2,05%.

Dự ước tháng 7/2023, tổng vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước do tỉnh Lâm Đồng quản lý thực hiện đạt 538,3 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ.

Phương Chi